Conspectul florei vasculare din rezervația peisajeră „Saharna”
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
175 8
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-07 11:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
581.9:502.75(478) (2)
Botanică geografică. Geografia plantelor (fitogeografie). Floră. Distribuţia geografică a plantelor (85)
Natura. Studiul și conservarea naturii. Protecția naturii și a animalelor sălbatice. (336)
SM ISO690:2012
PÎNZARU, Pavel; CANTEMIR, Valentina. Conspectul florei vasculare din rezervația peisajeră „Saharna”. In: Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională. Ediţia 5 jubiliară, 30-31 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Tipografia UST, 2020, pp. 168-174. ISBN 978-9975-76-315-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Mediul şi dezvoltarea durabilă,
Ediţia 5 jubiliară, 2020
Conferința "Mediul şi dezvoltarea durabilă, "
Chişinău, Moldova, 30-31 octombrie 2020

Conspectul florei vasculare din rezervația peisajeră „Saharna”


CZU: 581.9:502.75(478)
Pag. 168-174

Pînzaru Pavel12, Cantemir Valentina1
 
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 16 noiembrie 2020


Rezumat

The vascular flora of the ”Saharna” Landscape Reserve includes 462 species of 274 genera and 69 families. There are 32 rare species, protected by the state (marked in the text with *), 7 of which are included in the Red Book of the Republic of Moldova (2015): Aconitum lasiostomum Rchb., Asplenium scolopendrium L., Cotoneaster melanocarpus Fritsch. ex Blytt, Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Galanthus nivalis L., Monotropa hypopitys L., Saxifraga tridactylites L.This article analyzes the species according to the spectra of life forms, geoelements and edaphic humidity indices.

Cuvinte-cheie
Vascular flora, protected plants, ”Saharna” Landscape Reserve, Republic of Moldova

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-114023</doi_batch_id>
<timestamp>1638033128</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Mediul şi dezvoltarea durabilă,</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-76-315-8</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Conspectul florei vasculare din rezervația peisajeră &bdquo;Saharna&rdquo;</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Pavel</given_name>
<surname>Pînzaru</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Valentina</given_name>
<surname>Cantemir</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>168</first_page>
<last_page>174</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>