Schimbări neesențiale în mediile multianuale – modificări majore în structura extremelor
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
107 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
551.524 (11)
Meteorologie (279)
SM ISO690:2012
NEDEALCOV, Maria. Schimbări neesențiale în mediile multianuale – modificări majore în structura extremelor. In: Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională. Ediţia 5 jubiliară, 30-31 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Tipografia UST, 2020, pp. 100-103. ISBN 978-9975-76-315-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Mediul şi dezvoltarea durabilă,
Ediţia 5 jubiliară, 2020
Conferința "Mediul şi dezvoltarea durabilă, "
Chişinău, Moldova, 30-31 octombrie 2020

Schimbări neesențiale în mediile multianuale – modificări majore în structura extremelor


CZU: 551.524
Pag. 100-103

Nedealcov Maria
 
Institutul de Ecologie şi Geografie
 
Proiect:
20.80009.7007.08 Modelarea spaţio-temporală a factorilor abiotici de mediu pentru estimarea stabilităţii ecologice a peisajelor.
 
Disponibil în IBN: 14 noiembrie 2020


Rezumat

All the thermal extremes that are manifesting today are the result of changes in the so- called ”averages” of recent decades. In this context, the slogan of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ”Small change in average big change in extremes” could be mentioned, the latter manifesting itself regularly in the form of heat waves, practically annually. We believe that the knowledge of the deformation of the so-called climatic norms at regional level and the estimation of the consequences on the intensity of production of extreme climatic phenomena, could contribute to the taking of ef ective measures of adaptation to the new climatic conditions.

Cuvinte-cheie
average, extremes, climate change, new climatic conditions.