Endovideochirurgia în urologia naţională: evoluţia tehnologică și a criteriilor de apreciere
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
144 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-11 15:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.6-089+616.6-072 (1)
Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale (genitale) (234)
SM ISO690:2012
GHICAVÎI, Vitalie. Endovideochirurgia în urologia naţională: evoluţia tehnologică și a criteriilor de apreciere. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2020, nr. 3(25), pp. 144-153. ISSN 2345-1467.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 3(25) / 2020 / ISSN 2345-1467

Endovideochirurgia în urologia naţională: evoluţia tehnologică și a criteriilor de apreciere

The use of endovideosurgery in national urology: technological advance and assessment criteria


CZU: 616.6-089+616.6-072
Pag. 144-153

Ghicavîi Vitalie
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 10 noiembrie 2020