Rata succesului implantaţiei dentare în elevaţia planşeului sinusului maxilar prin acces crestal
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
428 0
SM ISO690:2012
TOPALO, Valentin; FAHIM, Atamni; DOBROVOLSCHII, Oleg. Rata succesului implantaţiei dentare în elevaţia planşeului sinusului maxilar prin acces crestal . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2009, nr. 2(21), pp. 193-198. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(21) / 2009 / ISSN 1857-0011

Rata succesului implantaţiei dentare în elevaţia planşeului sinusului maxilar prin acces crestal

Pag. 193-198

Topalo Valentin, Fahim Atamni, Dobrovolschii Oleg
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 11 decembrie 2013


Rezumat

La 112 pacienţi în sectoarele posterioare atrofi ate ale maxilei, prin acces transalveolar (metoda Summers modifi cată) în doi timpi chirurgicali, au fost instalate 198 implante dentare endoosoase. A fost dovedit că instalarea implantelor, fără decolarea lambourilor mucoperiostale, este miniinvazivă şi uşor suportată de către pacienţi. Formarea noului os, în jurul apexului implantului penetrant în sinusul maxilar, e posibilă fără augumentare de materiale osteoplaste. Resorbţia osului cortical în jurul coletului implantelor instalate transalveolar fără decolarea lambourilor şi fără condensarea laterală a osului este slab pronunţată. Rata osteointegrării şi a funcţionalităţii implantelor pe parcursul a 43 luni este de 100%.

At 112 patients 198 two stage implants were installed at posterior atrophied sectors of maxilla through transalveolar approach (modifi ed Summers method). Proved that fl apless implantation of two stage implants is miniinvasive and easy supported by patients. New bone generation in implant periapical region that penetrates maxillary sinus is possible without any graft material. Cortical bone resorbtion at implants neck installed flapless transalveolar, without lateral bone condensation is small. Osteointegration and functionality rate at 43 months is 100%.