Romanul basarabean. Poetici ale resentimentului (I)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
310 6
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-12 10:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1(478).09 (309)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1726)
SM ISO690:2012
CORCINSCHI, Nina. Romanul basarabean. Poetici ale resentimentului (I). In: Philologia. 2020, nr. 3-4(309-310), pp. 39-46. ISSN 1857-4300.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 3-4(309-310) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Romanul basarabean. Poetici ale resentimentului (I)

The Bessarabian novel. Poetics of resentment (I)

CZU: 821.135.1(478).09

Pag. 39-46

Corcinschi Nina
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 4 noiembrie 2020


Rezumat

This text is excerpted from a study of unloved children from the literature written in Bessarabia.How do these children not loved by their parents grow up? What are the consequences in adulthood? How does their spiritual behaviour evolve when theu are adults? The first „case of study” is the novel „The summer when my mother’s eyes were green” by Tatiana Țîbuleac. The novel’ impact is due to the force with which the author artistically transfigured the great, almost improbable, human dramas, in which the clear distinctions between lucidity and madness, tenderness and hatred, vulnerability and strength disappear, in which the sublime is intertwined with the tragic, the suffering with the joy, the life with the death. This novel, through a polychrome amalgam of human feelings’ registers, skilfully orchestrated stylistically and with a well-structured narrative thread, releases through all pores the verisimilitude.

Textul dat e un fragment dintr-un studiu despre copiii neiubiți din literatura scrisă în Basarabia. Cum cresc acești copii neiubiți de părinți, care e prețul plătit la maturitate, cum evoluează conduita lor spirituală la maturitate?. Primul „studiu de caz” e romanul Vara în care mama a avut ochii verzi de Tatiana Țîbuleac. Impactul romanului se datorează forței cu care autoarea a transfigurat artistic dramele mari, aproape neverosimile, ale umanului, în care dispar distincțiile clare între luciditate și nebunie, tandrețe și ură, vulnerabilitate și forță. În care funcționează un mecanism fin de întretăiere a sublimului cu tragicul, a suferinței cu bucuria, a vieții cu moartea. Și tot acest amalgam policrom de registre ale trăirilor umane, bine orchestrat stilistic, temeinic vertebrat narativ degajă prin toți porii verosimilitatea.

Cuvinte-cheie
death, suffering, cancer, forgiveness, love, hate, mother, green eyes,

moarte, suferinţă, cancer, iertare, iubire, ură, mamă, ochi verzi

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Romanul basarabean. Poetici ale resentimentului (I)</p>">
<meta name="citation_author" content="Corcinschi Nina">
<meta name="citation_publication_date" content="2020/11/04">
<meta name="citation_journal_title" content="Philologia">
<meta name="citation_volume" content="309-310">
<meta name="citation_issue" content="3-4">
<meta name="citation_firstpage" content="39">
<meta name="citation_lastpage" content="46">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/39-46_10.pdf">