Impactul urbanizării asupra mediului
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
115 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-01 10:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
504.03(478) (5)
Știința mediului înconjurător (482)
SM ISO690:2012
PORTARESCU, Anastasia. Impactul urbanizării asupra mediului. In: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători. Ediția 9, Vol.1, 15 iunie 2020, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipogr. „Biotehdesign”, 2020, pp. 231-236. ISBN 978-9975-108-66-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.1, 2020
Conferința "Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători"
Ediția VII, Chișinău, Moldova, 15 iunie 2020

Impactul urbanizării asupra mediului


CZU: 504.03(478)
Pag. 231-236

Portarescu Anastasia
 
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
 
Disponibil în IBN: 31 octombrie 2020