Contribuții la cunoașterea pajiștilor din Rezervația ,,Prutul de Jos”
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
152 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-05 15:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
502.75(478) (21)
Natura. Studiul și conservarea naturii. Protecția naturii și a animalelor sălbatice. (367)
SM ISO690:2012
CASSIR, Polina. Contribuții la cunoașterea pajiștilor din Rezervația ,,Prutul de Jos”. In: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători. Ediția 9, Vol.1, 15 iunie 2020, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipogr. „Biotehdesign”, 2020, pp. 130-136. ISBN 978-9975-108-66-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.1, 2020
Conferința "Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători"
Ediția VII, Chișinău, Moldova, 15 iunie 2020

Contribuții la cunoașterea pajiștilor din Rezervația ,,Prutul de Jos”


CZU: 502.75(478)
Pag. 130-136

Cassir Polina
 
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
 
Disponibil în IBN: 31 octombrie 2020


Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Contribuții la cunoașterea pajiștilor din Rezervația ,,Prutul de Jos&rdquo;</p>">
<meta name="citation_author" content="Cassir Polina">
<meta name="citation_publication_date" content="2020">
<meta name="citation_collection_title" content="Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători">
<meta name="citation_volume" content="Ediția 9, Vol.1">
<meta name="citation_firstpage" content="130">
<meta name="citation_lastpage" content="136">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/130-136_3.pdf">