Contribuții la cunoașterea pajiștilor din Rezervația ,,Prutul de Jos”
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
154 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-05 15:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
502.75(478) (21)
Natura. Studiul și conservarea naturii. Protecția naturii și a animalelor sălbatice. (367)
SM ISO690:2012
CASSIR, Polina. Contribuții la cunoașterea pajiștilor din Rezervația ,,Prutul de Jos”. In: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători. Ediția 9, Vol.1, 15 iunie 2020, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipogr. „Biotehdesign”, 2020, pp. 130-136. ISBN 978-9975-108-66-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.1, 2020
Conferința "Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători"
Ediția VII, Chișinău, Moldova, 15 iunie 2020

Contribuții la cunoașterea pajiștilor din Rezervația ,,Prutul de Jos”


CZU: 502.75(478)
Pag. 130-136

Cassir Polina
 
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
 
Disponibil în IBN: 31 octombrie 2020


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Cassir, P.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Contribuții la cunoașterea pajiștilor din Rezervația ,,Prutul de Jos&rdquo;</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2020</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-108-66-9</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>502.75(478)</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2020</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>