Contribuții la cunoașterea pajiștilor din Rezervația ,,Prutul de Jos”
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
153 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-05 15:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
502.75(478) (21)
Natura. Studiul și conservarea naturii. Protecția naturii și a animalelor sălbatice. (367)
SM ISO690:2012
CASSIR, Polina. Contribuții la cunoașterea pajiștilor din Rezervația ,,Prutul de Jos”. In: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători. Ediția 9, Vol.1, 15 iunie 2020, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipogr. „Biotehdesign”, 2020, pp. 130-136. ISBN 978-9975-108-66-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.1, 2020
Conferința "Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători"
Ediția VII, Chișinău, Moldova, 15 iunie 2020

Contribuții la cunoașterea pajiștilor din Rezervația ,,Prutul de Jos”


CZU: 502.75(478)
Pag. 130-136

Cassir Polina
 
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
 
Disponibil în IBN: 31 octombrie 2020


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-112753</doi_batch_id>
<timestamp>1643176857</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-108-66-9</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Contribuții la cunoașterea pajiștilor din Rezervația ,,Prutul de Jos&rdquo;</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Polina</given_name>
<surname>Cassir</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>130</first_page>
<last_page>136</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>