Contribuții la cunoașterea pajiștilor din Rezervația ,,Prutul de Jos”
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
137 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-05 21:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
502.75(478) (20)
Natura. Studiul și conservarea naturii. Protecția naturii și a animalelor sălbatice. (317)
SM ISO690:2012
CASSIR, Polina. Contribuții la cunoașterea pajiștilor din Rezervația ,,Prutul de Jos”. In: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători. Ediția 9, Vol.1, 15 iunie 2020, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipogr. „Biotehdesign”, 2020, pp. 130-136. ISBN 978-9975-108-66-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.1, 2020
Conferința "Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători"
Ediția VII, Chișinău, Moldova, 15 iunie 2020

Contribuții la cunoașterea pajiștilor din Rezervația ,,Prutul de Jos”


CZU: 502.75(478)
Pag. 130-136

Cassir Polina
 
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
 
Disponibil în IBN: 31 octombrie 2020