Considerente privind coalițiile de guvernare după alegerile parlamentare de legislatura a X-a: realități și provocări
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
187 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-14 02:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
328.122(478) (1)
Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne (126)
SM ISO690:2012
VARZARI, Pantelimon. Considerente privind coalițiile de guvernare după alegerile parlamentare de legislatura a X-a: realități și provocări. In: Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei. Vol.7, Partea 1, 5 iunie 2020, Cahul. Cahul, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul, 2020, pp. 78-83. ISBN 978-9975-88-060-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1, 2020
Conferința "Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei"
Cahul, Moldova, 5 iunie 2020

Considerente privind coalițiile de guvernare după alegerile parlamentare de legislatura a X-a: realități și provocări

Considerations on governing coalitions subsequent the parliamentary elections of the Xth legislature: realities and challenges

CZU: 328.122(478)

Pag. 78-83

Varzari Pantelimon
 
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 
Disponibil în IBN: 31 octombrie 2020


Rezumat

Prezentul studiu își propune să examineze unele probleme privind constituirea, funcționalitatea și durabilitatea celor două alianțe de guvernare constituite după alegerile parlamentare ordinare din 24 februarie 2019. Se arată că alianța de guvernare dintre Partidul Socialiștilor și Blocul politic „ACUM” a activat în baza a două înțelegeri politice (una a fost temporară și a doua – permanentă), iar coaliția de guvernare între Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat funcționează în baza unui aranjament politic asumat și judicios, amândouă construcții politice având ca substrat rațiunea politică și consensul substanțial procedural. Se ajunge la concluzia că toate coalițiile postalegeri de guvernare în Republica Moldova, funcționând în baza unei coabitări instituționale, nu au putut realiza pe deplin obiectivele programate din mai multe motive, una din acestea fiind prevalarea intereselor înguste de grup în detrimentul intereselor publice.

This study aims to examine some issues regarding the establishment, functionality and sustainability of the two governing alliances formed after the ordinary parliamentary elections of February 24, 2019. It is shown that the governing alliance between the Socialist Party and the political bloc „ACUM” acted on the basis of two political agreements (one was temporary and the other - permanent), and the governing coalition between the Socialist Party and the Democratic Party operates on the basis of an assumed and judicious political arrangement, both political constructions based on political reason and substantial procedural consensus. It is concluded that all postelection governing coalitions in the Republic of Moldova, operating on the basis of institutional cohabitation, have not been able to fully achieve the planned objectives for several reasons, one of which is the prevalence of narrow group interests at the detriment of public interests.

Cuvinte-cheie
coaliție de guvernare, partid politic, majoritate parlamentară, negociere politică, Republica Moldova,

governing coalition, political party, parliamentary majority, political negotiation, Republic of Moldova