Democrația în condițiile epidemiei coronavirusului din Republica Moldova: analiză și sinteză
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
532 7
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-06 18:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[323+616-036.22:578.834](478) (1)
Afaceri interne. Politică internă (550)
Patologie. Medicină clinică (5164)
Virologie (272)
SM ISO690:2012
RUSANDU, Ion. Democrația în condițiile epidemiei coronavirusului din Republica Moldova: analiză și sinteză. In: Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei. Vol.7, Partea 1, 5 iunie 2020, Cahul. Cahul, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul, 2020, pp. 54-61. ISBN 978-9975-88-060-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1, 2020
Conferința "Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei"
Cahul, Moldova, 5 iunie 2020

Democrația în condițiile epidemiei coronavirusului din Republica Moldova: analiză și sinteză

Democracy in the conditions of the coronavirus epidemic in the Republic of Moldova: analysis and synthesis

CZU: [323+616-036.22:578.834](478)

Pag. 54-61

Rusandu Ion
 
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 
Disponibil în IBN: 30 octombrie 2020


Rezumat

În articol este examinată situația social-politică din Republica Moldova în legătură cu pandemia coronavirusului, impactul său asupra instituțiilor statale, societății și populației. Sunt evidențiate riscurile și provocările pentru democrație în acest context. Totodată, este descrisă relația actuală dintre guvernare și opoziție.

The article examines the socio-political situation in the Republic of Moldova in relation to the coronavirus pandemic, its impact on state institutions, society and the population. The risks and challenges for democracy in this context are highlighted. At the same time, the current relationship between the government and the opposition is described.

Cuvinte-cheie
democraţie, anocrație, pandemia coronavirusului, guvernare, opoziţie, partide politice, alegeri,

democracy, anocracy, coronavirus pandemic, government, opposition, political parties, elections