Scenarii geopolitice post criza COVID-19. Considerații sumare
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
977 27
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-14 08:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327+616-036.22:578.834 (1)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (1427)
Patologie. Medicină clinică (6780)
Virologie (430)
SM ISO690:2012
CEBOTARI, Svetlana. Scenarii geopolitice post criza COVID-19. Considerații sumare. In: Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei, 5 iunie 2020, Cahul. Cahul, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul, 2020, Vol.7, Partea 1, pp. 47-53. ISBN 978-9975-88-060-2. ISSN ISSN 2587-3563. – E-ISSN 2587-3571.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1, 2020
Conferința "Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei"
Cahul, Moldova, 5 iunie 2020

Scenarii geopolitice post criza COVID-19. Considerații sumare

Geopolitical scenarios post crisis COVID-19. Some considerations

CZU: 327+616-036.22:578.834

Pag. 47-53

Cebotari Svetlana
 
Moldova State University
 
Disponibil în IBN: 30 octombrie 2020


Rezumat

Criza COVID-19, la care actualmente suntem prezenți, are repercursiuni atât de moment, cât și de durată asupra întreg sitemului de relații internaționale, condiționând metamorfoze geopolitice. Tocmai din acest motiv și pentru că noul virus cunoaște o evoluție dinamică în timp și spațiu, este necesară o cercetare a impactului noului virus nu doar din perspectiva biogenetică, dar și din perspectiva altor domenii, inclusiv din perspectiva geopoliticii. Evenimentele la care asistăm în prezent sunt provocări la adresa schimbărilor geopolitice pe mapamond.. Așa cum pe parcursul timpului epidemiile, virușii care le provoacă se vor schimba și vor apărea, un lucru rămâne constant: mereu aceștea vor influiența nu doar relațiile interumane, dar vor condiționa noi realități în sistemul relațiilor internaționale. Prezentul articol are drept scop de a scoate în evidență principalele repercursiuni ale noului virus COVID-19 asupra sistemului de relații internaționale. De asemenea, în prezentul articol sunt relievate unele scenarii care pot să se dezvolte în perioada post criza COVID-19.

The COVID-19 crisis, in which we are currently present, has both momentary and lasting repercussions on the entire system of international relations, leading to geopolitical metamorphoses. Even for this reason and because the new virus has a dynamic evolution in time and space, it is necessary to research the impact of the new virus not only from a biogenetic perspective, but also from the perspective of other domanins , including geopolitics. The events we are attending today are challenges to geopolitical changes around the world. Such as during epidemic over time, the viruses that cause them will change and appear, one thing remains constant: they will always influence not only interpersonal relationships, but will lead new realities in the system of international relations. This article aims to distinguish the main repercussions of the new COVID-19 virus on the system of international relations. Also in this article are highlighted some scenarios that may develop in the post-crisis period COVID-19.

Cuvinte-cheie
criză, impact, stat, politică, coronavirus, relaţii internaţionale, scenariu, COVID-19,

crisis, impact, state, policy, Coronavirus, international relations, scenario, COVID-19