Leucemie acută promielocitară secundară, dezvoltată dupa tratamentul limfomului non- Hodgkin. Caz clinic și review al literaturii.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
216 8
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-23 23:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616-006.441-06:616.155.392.8-036.11 (1)
Patologie. Medicină clinică (4392)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (696)
SM ISO690:2012
TOMACINSCHII, Victor; ROBU, Maria; MUSTEAŢĂ, Vasile; MOCANU, Irina; BURUIANA, Sanda; SPORÎŞ, Natalia; FEGHIU, Veronica. Leucemie acută promielocitară secundară, dezvoltată dupa tratamentul limfomului non- Hodgkin. Caz clinic și review al literaturii.. In: Arta Medica . 2020, nr. 3(76), pp. 115-118. ISSN 1810-1852.
10.5281/zenodo.4070160
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 3(76) / 2020 / ISSN 1810-1852

Leucemie acută promielocitară secundară, dezvoltată dupa tratamentul limfomului non- Hodgkin. Caz clinic și review al literaturii.

Secondary acute promyelocytic leukemia developed after treatment of non-Hodgkin's lymphoma. Clinical case and review of literature.


DOI: 10.5281/zenodo.4070160
CZU: 616-006.441-06:616.155.392.8-036.11
Pag. 115-118

Tomacinschii Victor12, Robu Maria1, Musteaţă Vasile21, Mocanu Irina2, Buruiana Sanda1, Sporîş Natalia12, Feghiu Veronica21
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Oncologic
 
Disponibil în IBN: 27 octombrie 2020


Rezumat

Introducere. Leucemia acută promielocitară reprezintă o leucemie acută mieloidă ce însumează aproximativ 10 % din cazurile de leucemii acute mieloide. Leucemia acută promielocitară, de obicei, survine de novo. Apariția leucemiilor acute promielocitare secundare, după tratamentul chimioterapic are loc rar, iar dezvoltarea leucemiilor acute promielocitare secundare dezvoltate după un limfom non-Hodgkin este rarisimă. Scopul lucrării este descrierea unui caz de leucemie acută promielocitară secundară unui limfom non-Hodgkin. Prezentare de caz. Bărbat B, 34 ani a fost spitalizat în stare foarte gravă în cadrul Centrului Hematologic al IMSP Institutul Oncologic, Chișinău, Republica Moldova, cu diagnosticul de limfom non-Hodgkin difuz cu celula mare B, stadiu IV B, X (Ann-Arbor). Cu scop de inducere au fost efectuate 15 cure de tratament citostatic (12 cure de inducere a remisiunii, 3 de menținere) cu obținerea remisiunii parțiale. La 25 luni după debutul LNH, pacientul dezvoltă subit: anemie, trombocitopenie și leucocitoză asociată cu blastoză periferică. Pentru restadializare se efectuează aspiratul medular, care relevă 95% de blaști de tip promielocite. S-a confirmat Leucemie acută promielocitară secundară, și a fost inițiate cure de polichimioterapie de inducere a remisiunii, fără eficacitate. Decesul a survenit, precoce, la etapa de inducere, ceea ce corespunde cu datele literaturii. Concluzii. Leucemiile acute promielocitare secundare limfoamelor non-Hodgkin sunt entități nozologice rarisime în practica clinică, ce pot fi asociate efectului negativ al tratamentului cu derivați de tenoposid cu un prognostic nefavorabil și o mortalitate înaltă.

Background. Acute promyelocytic leukemia is an acute myeloid leukemia that accounts approximately 10% of acute myeloid leukemia cases. Acute promyelocytic leukemias usually appears as a de novo finding. The occurrence of secondary acute promyelocytic leukemias after chemotherapy is rare, and the development of secondary acute promyelocytic leukemias after an non-Hodgkin lymphoma is casuistic. The objective of the study is to describe a case of secondary acute promyelocytic leukemia developed after non-Hodgkin lymphoma therapy Clinical case. Male B, 34 years old, hospitalized in a critical condition in the Hematological Center of the Institute of Oncology, Chișinău, Republic of Moldova, with diffuse large B cell lymphoma, stage IV B, X (Ann-Arbor). With the purpose of remission induction, 15 cycles of chemotherapy were performed( 12 cycles of remission induction, 3 cycles of mentainence therapy) obtaining a partial remission. 25 months after the onset of the non-Hodgkin lymphoma, the patient experienced: anemia, thrombocytopenia and leukocytosis associated with peripheral blastosis. For restadialization a bone marrow aspiration was performed, which reveals 95% of promyelocyte-type blasts. Secondary acute promyelocytic leukemia was confirmed, remission induction chemotherapy was initiated, but, still the result proved no efficacy. The death occurred early in induction, which corresponds with literature data. Conclusion. Secondary acute promyelocytic leukemias developed after non-Hodgkin lymphomas therapies are rare nosological entities in clinical practice, which are associated with the negative effect of treatment with anthracyclines or tenoposide derivatives, resulting in unfavorable prognosis and high mortality.

Cuvinte-cheie
leucemie acută promielocitară secundară, limfom non-Hodgkin, hemopatii maligne secundare,

secondary acute promyelocytic leukemia, non-Hodgkin's lymphoma, secondary hematologic malignancies