Manifestările clinice de debut la pacienții cu lupus eritematos
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
71 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-27 12:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.5-002.525.2-07 (2)
Piele. Tegumente în general. Dermatologie clinică. Tulburări cutanate (135)
SM ISO690:2012
CURCHI, Mirela; DESEATNICOVA, Elena; AGACHI, Svetlana; ROTARU, Larisa; GROPPA, Liliana. Manifestările clinice de debut la pacienții cu lupus eritematos. In: Arta Medica . 2020, nr. 3(76), pp. 59-62. ISSN 1810-1852.
10.5281/zenodo.4070011
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 3(76) / 2020 / ISSN 1810-1852

Manifestările clinice de debut la pacienții cu lupus eritematos

Onset of clinical manifestations in patients with systemic lupus erythematosus


CZU: 616.5-002.525.2-07
DOI: 10.5281/zenodo.4070011
Pag. 59-62

Curchi Mirela, Deseatnicova Elena, Agachi Svetlana, Rotaru Larisa, Groppa Liliana
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 27 octombrie 2020


Rezumat

Obiective. Lupusul eritematos sistemic este o boală autoimună cronică, care afectează orice organ sau sistem. Se dezvoltă pe fundalul imunității imperfecte, determinate genetic, cu hiperproducerea anticorpilor anti-nucleari. Tabloul clinic poate fi variat. Scopul lucrării a fost de a determina particularitățile tabloului clinic la pacienții cu lupus eritematos sistemic. Material și metode. Au fost examinați 64 pacienți cu lupus eritematos sistemic, internați consecutiv în secția Reumatologie a Spitalului Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”, Chișinău, Republica Moldova, în anul 2019. Pentru determinarea particularităților clinice a pacienților a fost completat un chestionar, conform criteriilor de diagnosticare, factorilor de risc, etc. Datele obținute au fost analizate statistic. Rezultatele. Din pacienții examinați au fost 52 (81,4%) femei și 12 (18,6%) bărbați. Vârsta medie a constituit 48,3±8,7 ani, iar durata medie a maladiei a fost de 12,15±9,32 ani. Din grupul examinat, 98% au avut manifestări musculo-scheletice, la debut și, concomitent, 85% - manifestări muco-cutanate. Din ele, mai frecvente, au fost: alopecie 89,06% și ”rush” malar 60,9%. Manifestări pulmonare au fost diagnosticate la 63,8% din pacienți, cardiovasculare la 35,7%. La analiza pacienților cu lupus eritematos de sistem, 30,3% din ei au avut manifestări renale, prin prezența proteinuriei în 47,8% și hematuriei la 31,3% din pacienții examinați. Afectarea sistemului nervos central s-a manifestat prin cefalee 78,5% și polineuropatie la 24,6% din pacienți. Concluzii. Manifestările musculoscheletice sunt mai frecvente la pacienții cu lupus eritematos de sistem. Este necesar de a efectua investigații ale aparatului respirator, cardiovascular, renal și nervos, în lupus eritematos de sistem, chiar la debut, pentru determinarea precoce a patologiei, complicației acesteia și aplicarea tratamentului.

Objectives. Systemic lupus erythematosus is a chronic autoimmune disease that can affect any organ or system. It develops on the background of genetically imperfect immunity, associated with hyperproduction of anti-nuclear antibodies. It is characterized by a variety of clinical signs. The aim of the study was to determine specific clinical features in patients with systemic lupus erythematosus. Material and methods. A total of 64 patients with systemic lupus erythematosus arthritis were examined, which were consecutively admitted in the Rheumatology Department of the Clinical Republican Hospital ”Timofei Moșneaga”, Chișinău, Republic of Moldova, in 2019. To determine the clinical features of patients, a questionnaire was completed, according to the diagnostic criteria, risc factor, etc. The data obtained was statistically analyzed. Results. Of all examined patients, 52 (81.4%) were women and 12 (18.6%) were men. The mean age of the examined patients was 48.3 ± 8.7 years, the duration of the disease was, in average, 12.15 ± 9.32 years. In the examined group, 98% had musculoskeletal manifestations and, at the same time, 85% showed mucocutaneous manifestations. The most common sign was alopecia at 89.06%, and malar rush at 60.9% of patients. Cardiovascular pathology was found in 35.7%, and pulmonary at 63,8% patients. At the analysis of patients with systemic lupus erythematosus, 30.3% of them had renal involvement, manifested by proteinuria in 47.8% and hematuria in 31.3%. Central nervous system pathology was manifested by 78,5% headache and polyneuropthy in 24,6% of patients. Conclusions. Musculoskeletal manifestations are the most common in systemic lupus erythematosus. It is necessary to conduct investigations of the respiratory, cardiovascular, renal and nervous systems in systemic lupus erythematosus, at the early stages, for timely determination of the pathology and treatment.

Cuvinte-cheie
Lupus eritematos de sistem, particularităţi clinice,

systemic lupus erythematosus, clinical features