Acţiunea preparatului bior asupra reactivităţii imunologice la pacientele cu cancer mamar
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
788 1
Ultima descărcare din IBN:
2016-07-10 19:13
SM ISO690:2012
GHINDA, Serghei; RUDIC, Valeriu; SOFRONI, Dumitru; CLIPCA, Ivana; CHIRIAC, Tatiana; ROTARU, Natalia. Acţiunea preparatului bior asupra reactivităţii imunologice la pacientele cu cancer mamar . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2010, nr. 4(27), pp. 152-155. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 4(27) / 2010 / ISSN 1857-0011

Acţiunea preparatului bior asupra reactivităţii imunologice la pacientele cu cancer mamar

Pag. 152-155

Ghinda Serghei1, Rudic Valeriu2, Sofroni Dumitru3, Clipca Ivana3, Chiriac Tatiana2, Rotaru Natalia1
 
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
3 IMSP Institutul Oncologic
 
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2013


Rezumat

Studiul a inclus 19 paciente, divizate în două grupuri: а) de bază – 13 paciente, supuse chimioterapiei în combinaţie cu preparatul BioR (în total 27 de cure de tratament) şi b) grupul martor – 6 paciente, care au fost supuse numai chimioterapiei (în total 8 cure de tratament). Analiza reactivităţii imunologice la pacientele cu cancer mamar denotă prezenţa dereglărilor pronunţate, atât ale indicilor imunităţii celulare, cât şi ale indicilor imunităţii umorale. La co-administrarea preparatului BioR în cadrul chimioterapiei, la majoritatea pacientelor se determină un efect clinic pozitiv asupra indicilor studiaţi faţă de pacientele supuse doar regimului de chimioterapie.

The study was based on 19 patients divided into two groups: а) basic - 13 patients subjected to chemotherapy in combination with BioR (total of 27 treatment courses) and b) control group - 6 patients who have undergone chemotherapy only (total 8 courses of treatment). Analysis of immunological reactivity of patients with breast cancer indicates the presence of pronounced disturbances, both of cellular immunity of humoral immunity indices. When BioR was administered in conjunction with chemotherapy, a positive clinical effect on the indices was observed, in comparison to the patients who only took chemotherapy.