Managementul pacienţilor pediatrici cu tumori maligne şi maladia Covid -19 – provocare severă a secolului XXI
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
154 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-18 11:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.9:578.834.1]:616-006-053.2 (1)
Boli transmisibile. Boli infecţionase şi contagioase, stări febrile (274)
Virologie (163)
SM ISO690:2012
GOLBAN, Rodica; MUSTEAŢĂ, Vasile; PLASCHEVICI, Irina; LISIŢA, Natalia. Managementul pacienţilor pediatrici cu tumori maligne şi maladia Covid -19 – provocare severă a secolului XXI. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2020, nr. 2(24), pp. 142-149. ISSN 2345-1467.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 2(24) / 2020 / ISSN 2345-1467

Managementul pacienţilor pediatrici cu tumori maligne şi maladia Covid -19 – provocare severă a secolului XXI

Management of pediatric patients with malignant tumors and COVID-19 disease – a severe challenge of the 21th century


CZU: 616.9:578.834.1]:616-006-053.2
Pag. 142-149

Golban Rodica1, Musteaţă Vasile12, Plaschevici Irina1, Lisiţa Natalia1
 
1 IMSP Institutul Oncologic,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 22 octombrie 2020


Rezumat

Introducere. Deşi riscul de a dezvolta simptome severe şi complicaţii ale maladiei Covid -19 este mult mai scăzut la copii, în comparaţie cu adulţii, coronavirusul de tip nou SARS-CoV-2 poate pune în pericol viaţa celor care suferă de o serie de afecţiuni cu imunitatea scăzută, în special de tumori maligne. Scopul studiului a fost de a identifica recomandările optime, pentru toate categoriile de copii cu tumori maligne, atât pentru cei neinfectaţi, cât şi pentru cei suspecţi sau confirmaţi cu infecţia SARS-CoV-2, având diagnosticul oncologic prezumtiv sau stabilit, care urmează să fie spitalizaţi în instituţiile medico-sanitare publice de profil oncologic, pentru tratamentul specific în perioada pandemiei. Material şi metode. A fost programat un studiu analitic, secundar – revista narativă a literaturii. Au fost studiate peste 40 de surse bibliografice de referinţă, dintre care identificate şi selectate – 25 de surse primare relevante, cu abordarea ştiinţifică, reproductibilă şi transparentă a temei puse în discuţie, cu extragerea şi analiza ulterioară a datelor. Rezultate. La copiii cu tumori maligne, confirmaţi la infecţia SARS-CoV-2, va fi efectuat tratamentul infecţiei conform Protocolului clinic naţional provizoriu ,,Infecţia cu coronavirus de tip nou (COVID-19)” (nr. 336 din 30.03.2020). Oportunitatea efectuării tratamentului anti-cancer va fi apreciată în mod individualizat, în dependenţă de tipul tumorii şi evoluţia maladiei COVID-19. În cazurile cu forme uşoare şi medii ale maladiei COVID-19, tratamentul anticancer va fi efectuat conform protocoalelor clinice nationale. Concluzii. Conform publicaţiilor recente şi studiilor efectuate la nivel internaţional, la copiii primar diagnosticaţi cu tumori maligne, este recomandată testarea la infecţia SARSCoV2. La cei spitalizaţi repetat, necesitatea în testare va fi apreciată individual.

Introduction. Although the risk of the development of severe symptoms and complications of COVID-19 disease is lower in children, as compared with adults, SARS-CoV-2 new coronavirus may threaten the life of those, who suffer from the diseases, associated with the immune deficiency, especially related to the malignant tumors. The aim of the study was to identify the optimal recommendations for all children categories with malignant tumors, both for those uninfected and for those suspected or confirmed with SARSCoV2 infection, having a presumptive or established oncological diagnosis, to be hospitalized in public oncological institutions, for specific treatment during the pandemic. Material and methods. The analytic, secondary study was arranged under the form of the narrative literature review. Were studied over the 40 reference bibliographic sources, from which identified and selected – 25 relevant primary sources, with a scientific, reproducible and transparent approach to the topic under discussion, with subsequent extraction and analysis of data. Results. Children with malignant tumors, confirmed for the SARS-CoV-2 infection, should undergo the anti-infection treatment, according to the provisional National Clinical Protocol “New type coronavirus infection (COVID-19)” (no. 336 from 30.03.2020). The opportunity for anti-cancer treatment will be appreciated by the individualized mode, regarding the tumor type and evolution of the COVID-19 disease. In cases of mild or moderate COVID-19 disease, the anti-cancer treatment will be realized according to the National Clinical Protocols. Conclusions. As reported by the recent publications and international studies, the test for SARS-CoV-2 infection is recommended for children primarily diagnosed with malignant tumors. In repeatedly hospitalized children the necessity for testing will be appreciated individually.

Cuvinte-cheie
populaţia puerilă, maladia COVID-19, testare, Tumori maligne, tratamentul chimioterapeutic, tratamentul chirurgical,

children population, COVID-19 disease, tes. ting, malignant tumors, chemotherapeutic treatment, surgical treatment

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Managementul pacienţilor pediatrici cu tumori maligne şi maladia Covid -19 &ndash; provocare severă a secolului XXI</p>">
<meta name="citation_author" content="Golban Rodica">
<meta name="citation_author" content="Musteaţă Vasile">
<meta name="citation_author" content="Plaschevici Irina">
<meta name="citation_author" content="Lisiţa Natalia">
<meta name="citation_publication_date" content="2020/10/22">
<meta name="citation_journal_title" content="Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova">
<meta name="citation_volume" content="24">
<meta name="citation_issue" content="2">
<meta name="citation_firstpage" content="142">
<meta name="citation_lastpage" content="149">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/142-149_9.pdf">