Stemele și drapelele comunelor Țiganca (raionul Cantemir) și Cuhnești (raionul Glodeni)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
369 17
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-14 15:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
929.922(478-22) (1)
Steaguri. Stindarde. Drapele (9)
SM ISO690:2012
ANDRIEŞ-TABAC, Silviu. Stemele și drapelele comunelor Țiganca (raionul Cantemir) și Cuhnești (raionul Glodeni). In: Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă) . 2019, nr. 31(44), pp. 137-148. ISSN 1857-0054.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Numărul 31(44) / 2019 / ISSN 1857-0054

Stemele și drapelele comunelor Țiganca (raionul Cantemir) și Cuhnești (raionul Glodeni)

The coats of arms and flags of the communes Țiganca (Cantemir district) and Cuhnești (Glodeni district)

CZU: 929.922(478-22)

Pag. 137-148

Andrieş-Tabac Silviu
 
Aparatul Preşedintelui RM
 
Disponibil în IBN: 13 octombrie 2020


Rezumat

Autorul prezintă elaborările sale de autor (unele în colaborare) pentru stemele și drapelele a două comune rurale și ale satelor lor componente, care au fost elaborate și înregistrate în Armorialul General al Republicii Moldova în anii 2018-2019. Comuna Țiganca, raionul Cantemir, cuprinde satele Țiganca, Ghioltosu și Țiganca Nouă. Desenele simbolurilor, care au un pronunțat caracter etnografic, au fost desenate de talentata pictoriță Oxana Diaconu-Catan, aprobate prin Decizia Consiliului comunal nr. 05/03-XXVI din 21 septembrie 2018 și înregistrate prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1042VIII din 22 decembrie 2018. Comuna Cuhnești, raionul Glodeni, cuprinde satele Cuhnești, Bisericani, Cot, Movileni și Serghieni. Desenele simbolurilor acesteia valorifică în primul rând bogățiile naturale ale zonei, în special cele ornitologice. Ele au fost realizate de aceeași pictoriță, aprobate prin Decizia Consiliului comunal nr. 6/3 din 16 noiembrie 2018 și înregistrate prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1062-VIII din 28 decembrie 2018.

The author presents his projects (some in collaboration) for the coats of arms and flags of two rural communes and their component villages, which were accepted and registered in the General Armorial of the Republic of Moldova in the years 2018-2019. The commune of Țiganca, Cantemir district, includes Țiganca, Ghioltosu and Țiganca Nouă villages. The composition, having symbols with a pronounced ethnographic character, was executed by the talented painter Oxana Diaconu-Catan, approved by the Decision of the Communal Council no. 05/03-XXVI of September 21, 2018 and registered by the Decree of the President of the Republic of Moldova no. 1042-VIII of December 22, 2018. The village of Cuhnești, Glodeni district, includes the villages Cuhnești, Bisericani, Cot, Movileni and Serghieni. The symbols emphasize the natural richness of the area, especially its ornithological side. Their drawing was completed by the aforementioned painter, being approved by the Communal Council Decision no. 6/3 of November 16, 2018 and registered by the Decree of the President of the Republic of Moldova no. 1062-VIII of December 28, 2018.

Cuvinte-cheie
stemă, drapel, heraldică, vexilologie, comuna Țiganca, satul Țiganca, satul Țiganca Nouă, satul Ghioltosu, comuna Cuhnești, satul Cuhnești, satul Bisericani, satul Cot, satul Movileni, satul Serghieni, Oxana Diaconu-Catan,

coat of arms, flag, heraldry, vexillology, Țiganca commune, Țiganca village, Țiganca Nouă village, Ghioltosu village, Cuhnești commune, Cuhnești village, Bisericani village, Cot village, Movileni village, Serghieni village, Oxana Diaconu-Catan