Displazia fibroasă în asociere cu exostoză osteocartilaginoasă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
601 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-04-22 10:13
SM ISO690:2012
DASCALIUC, Ion; MEREUŢĂ, Ion; ANDRONACHI, Daniela; BUTUCEL, Dumitru. Displazia fibroasă în asociere cu exostoză osteocartilaginoasă. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2007, nr. 4(13), pp. 258-259. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 4(13) / 2007 / ISSN 1857-0011

Displazia fibroasă în asociere cu exostoză osteocartilaginoasă

Pag. 258-259

Dascaliuc Ion, Mereuţă Ion, Andronachi Daniela, Butucel Dumitru
 
IMSP Institutul Oncologic
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Rezumat

Acest articol elucidează un caz clinic complicat în planul stabilirii diagnosticului şi rar întâlnit. Stabilirea diagnosticului corect şi precoce a permis aplicarea unui tratament adecvat şi, cu rezultat, satisfăcător. Asocierea displaziei fi broase şi exostozei osteocartilaginoase în aceeaşi zonă anatomică, în cazul dat – colul osului femural, condiţionează necesitatea efectuării intervenţiei chirurgicale radicale – rezecţie segmentară 1/3 proximale a osului femural cu endoprotezarea articulaţiei coxofemurale.

Scheletal fi brous dysplasia described in 1927 by V. R. Braiţev and in 1942 by Iaffe and Lichtenstein is caracterized by a lesion of bone, that is provided from the disturbances of developement and it is manifested by existence of the connective tissue with a dence aspect in which no lamelar immature trabecules of bones are included.