Studiul coroziunii armăturilor din fisurile construcţiilor din beton armat la interacţiunea cu medii lichide agresive
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
88 0
SM ISO690:2012
CROITORU, Gheorghe; COLESNIC, Igor. Studiul coroziunii armăturilor din fisurile construcţiilor din beton armat la interacţiunea cu medii lichide agresive. In: Buletinul INCERCOM. 2012, nr. 3, pp. 67-72. ISSN 1857-3762.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul INCERCOM
Numărul 3 / 2012 / ISSN 1857-3762

Studiul coroziunii armăturilor din fisurile construcţiilor din beton armat la interacţiunea cu medii lichide agresive

Corrosion study armor fissure concrete building interactions with aggressive liquids media


Pag. 67-72

Croitoru Gheorghe1, Colesnic Igor2
 
1 Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM“ Î.S.,
2 Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 7 octombrie 2020


Rezumat

Presents the results of experimental researches on corrosion of reinforcement in concrete construction cracks under periodic wetting. Research results have shown the dependence of corrosion rate of reinforcement process in cracks in concrete construction wetting cycle frequency and size fissures opening.

Sunt prezentate rezultatele cercetărilor experimentale privind coroziunea armăturilor din fisurile construcţiilor din beton armat în condiţii de umezire periodică. Rezultatele cercetărilor au arătat dependenţa vitezei procesului de coroziune a armăturilor în fisurile din beton de frecvenţa ciclurilor de umezire a construcţiilor şi mărimea deschiderii fisurilor.

Представлены результаты экспериментальных исследований по коррозии арматуры в трещинах бетонных строительных конструкций при периодическом смачивании. Результаты исследования показали зависимость скорости процесса коррозии арматуры в трещинах бетона от частоты циклов смачивания конструкций и размера открытия трещины.