The SP VRANCEA NT Database with results from the processing of VRANCEA earthquake records obtained at ground level. examples of use: seismic records obtained in the Republic of Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
168 0
SM ISO690:2012
BORCIA, Ioan-Sorin; CRAIFALEANU, Iolanda-Gabriela; TANASE, Florenta Nicoleta; PRAUN, Ioan Constantin; DRAGOMIR, Claudiu-Sorin; DOBRE, Daniela; GEORGESCU, Emil-Sever. The SP VRANCEA NT Database with results from the processing of VRANCEA earthquake records obtained at ground level. examples of use: seismic records obtained in the Republic of Moldova. In: Buletinul INCERCOM. 2012, nr. 3, pp. 18-29. ISSN 1857-3762.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul INCERCOM
Numărul 3 / 2012 / ISSN 1857-3762

The SP VRANCEA NT Database with results from the processing of VRANCEA earthquake records obtained at ground level. examples of use: seismic records obtained in the Republic of Moldova


Pag. 18-29

Borcia Ioan-Sorin, Craifaleanu Iolanda-Gabriela, Tanase Florenta Nicoleta, Praun Ioan Constantin, Dragomir Claudiu-Sorin, Dobre Daniela, Georgescu Emil-Sever
 
National Institute for Research and Development in Construction, Urban Planning and Sustainable Spatial Development INCD URBAN-INCERC
 
Disponibil în IBN: 7 octombrie 2020


Rezumat

The SP VRANCEA NT Database (Strong Earthquakes with Epicenters in the Vrancea Seismogenic Zone - Records at Ground Level) contains results obtained by the processing of Vrancea ground level seismic motions recorded from the seismic networks of Romania (INCERC, INCDFP and ISPH-GEOTEC), Bulgaria and Republic of Moldova. The equations of definition and the computed values of peak ground acceleration, peak ground velocity and peak ground displacement - as well as their “effective” values, corner (control) periods, TC(velocity / acceleration) and TD (displacement / velocity), response spectra and instrumental intensity spectra are provided. The free access to SP VRANCEA NT Database on INCD URBAN-INCERC website is also presented.

Banca de date SP VRANCEA NT (Seisme Puternice cu epicentrul in zona seismogenă VRANCEA, înregistrări la Nivelul Terenului) cuprinde prelucrări ale înregistrărilor mişcărilor seismice vrâncene obţinute la nivelul terenului de reţelele seismice din România (INCERC, INCDFP şi ISPH-GEOTEC), Bulgaria şi Republica Moldova. Sunt prezentate relaţiile de definiţie şi rezultatele calculelor pentru valorile de vârf ale acceleraţiei, vitezei şi deplasării, valorile «efective», perioadele de colţ (de control) Tc, (viteză/acceleraţie) şi Td (deplasare/viteză), spectre de răspuns şi valori şi spectre de intensităţi instrumentale. Exemplificarea este făcută pentru înregistrări obţinute în Republica Moldova. Este prezentat accesul gratuit la Banca de date SP VRANCEA NT pe site-ul INCD URBAN-INCERC.

База данных SP VRANCEA NT (Сильные землетрясения с эпицентром в сейсмозоне Вранчя, запись на уровне земли) включает обработанные данные сейсмических движений в зоне Вранчя, полученные на уровне земли, сейсмическими сетями из Румынии (INCERC, INCDFP и ISPH-GEOTEC), Болгарии и Республики Молдова. Представлены зависимости и результаты расчетов для наибольших ускорений, скорости и движения, «эффективные» значения, угловые периоды (контрольные) Tc, (скорость/ускорение) и Td (движение/скорость), спектры реплик и значений и спектры инструментальных напряжений. Примеры приведены для записей полученных в Республике Молдова. Представлен бесплатный доступ к Базе данных SP VRANCEA NT на сайте INCD URBANINCERC.