Apreciere comparativă a diferitor suşe de levuri pentru producerea vinurilor aromatice
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
138 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-28 14:44
SM ISO690:2012
TARAN, Nicolae; SOLDATENCO, Eugenia; ADAJUC, Victoria. Apreciere comparativă a diferitor suşe de levuri pentru producerea vinurilor aromatice. In: Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului universitar Gherasim Rudi. Vol. 15 (2), 28-29 septembrie 2007, Chişinău. Chişinău: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2007, pp. 173-176. ISBN 978-9975-946-11-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură”
Vol. 15 (2), 2007
Simpozionul "Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură”"
Chişinău, Moldova, 28-29 septembrie 2007

Apreciere comparativă a diferitor suşe de levuri pentru producerea vinurilor aromatice


Pag. 173-176

Taran Nicolae, Soldatenco Eugenia, Adajuc Victoria
 
Institutul National pentru Viticultura si Vinificatie
 
Disponibil în IBN: 7 octombrie 2020


Rezumat

One of the specific criterions of the aromatic wins estimation is determined by the terpenic alcohols content. There were disclosed the specific yeasts rfom the Microorganisms National Collection of Winemaking Industry, wich is kept in the laboratory ”Sparkling Wins and Microbiology” of the National Institute of the Viticulture and Winemaking (INVW) and which ensures to obtain aromatic wines. The perspective of using of these yeasts for the production of wines with high aromatic properties, wich is due to the expressed aromas of a grape varieti, has been shown experimentally.

Cuvinte-cheie
suşa de levuri, alcooli terpenici, vinuri cu proprietăţi aromatice