Societatea istorico-arheologică bisericească din Chișinău – pilon cultural și spiritual al trecutului basarabean
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
40 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-23 11:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94(478):061.23:27 (1)
Istoria Moldovei. Republica Moldova (31)
Organizații non-guvernamentale și tipuri de cooperare (48)
Creștinism. Biserici și culte creștine (122)
SM ISO690:2012
MELINTI, Maxim. Societatea istorico-arheologică bisericească din Chișinău – pilon cultural și spiritual al trecutului basarabean. In: Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţiIn honorem profesor Ion Eremia. 6 octombrie 2019, Chișinău. Chișinău: Biblioteca Științifică Centrală, 2019, pp. 426-439. ISBN 978-9975-3331-2-2..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţi 2019
Masa rotundă "Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţi"
Chișinău, Moldova, 6 octombrie 2019

Societatea istorico-arheologică bisericească din Chișinău – pilon cultural și spiritual al trecutului basarabean

Chisinau historical and archaeological, and church society – cultural and spiritual pillar of Bessarabian past


CZU: 94(478):061.23:27
Pag. 426-439

Melinti Maxim
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 30 septembrie 2020


Rezumat

In 1904 in Chisinau was born the Church-Archaeological Society of Bessarabia. Since its inception, the Society has focused its work on studying the past of the spiritual and cultural life of Bessarabia, by researching and describing churches and monasteries. A special place is the publishing of scientific research in the Society Magazine, as well as the creation of the Church of Antiquities Museum. The Society has made an invaluable contribution to the study of ecclesiastical heritage, culture, art and spirituality in Bessarabia.

Cuvinte-cheie
church, museum, worship, icon, book, manuscripts, archeology, antiquity, archive, heritage