Left ventricular remodeling patterns in children with metabolic syndrome
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
231 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-25 13:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.124.2:616-056.52-053.2 (1)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (719)
SM ISO690:2012
EŞANU, Veronica; PALII, Ina; MOCANU, Veronica; VUDU, Lorina; EŞANU, Valeriu. Left ventricular remodeling patterns in children with metabolic syndrome. In: One Health and Risk Management. 2020, nr. 1(2), pp. 41-49. ISSN 2587-3458.
10.38045/ohrm.2020.1.15
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
One Health and Risk Management
Numărul 1(2) / 2020 / ISSN 2587-3458 /ISSNe 2587-3466

Left ventricular remodeling patterns in children with metabolic syndrome

Modele de remodelare ventriculară stângă la copiii cu sindrom metabolic


DOI: https://doi.org/10.38045/ohrm.2020.1.15
CZU: 616.124.2:616-056.52-053.2
Pag. 41-49

Eşanu Veronica1, Palii Ina1, Mocanu Veronica2, Vudu Lorina1, Eşanu Valeriu1
 
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa”, Iasi
 
Disponibil în IBN: 23 septembrie 2020


Rezumat

Introduction. Pathological left ventricular (LV) remodeling in children with metabolic syndrome (MS) is associated with a significant increase in cardiometabolic risk. However, data regarding the prevalence of LV remodeling patterns in children with MS are limited. Material and methods. An observational analytical cohort study was conducted on 145 children. The diagnosis of MS was established according to the International Diabetes Federation (IDF) criteria. We analyzed the echocardiography, as well as clinical and paraclinical data. Participants were distributed, depending on LV mass index and relative wall thickness into four LV geometric patterns as recommended by American and European Society of Echocardiography: normal geometry, concentric left ventricular remodeling (cLVR), concentric left ventricular hypertrophy (cLVH), and eccentric left ventricular hypertrophy (eLVH). Results. The pathological remodeling patterns were distributed as follows: 62.1% (n=90) participants showed a normal LV geometry pattern, 27.6% (n=40) – cLVH, 5.5% (n=8) – cLVR and 4.8% (n=7) – eLVH. In terms of presence/absence of MS, 54.7% (n=29) participants from the research group showed a normal LV geometry pattern, 32.1% (n=17) – cLVH, 5.7% (n=3) – cLVR and 7.5% (n=4) – eLVH, whereas 66.3% (n=61) participants from the control group presented normal LV geometric appearance, 25% (n=23) – cLVH, 5.4% (n=5) – cLVR and 3.3% (n=3) – eLVR (χ2=0.52; p>0.05). Conclusions. Concentric left ventricular hypertrophy was the commonest LV geometric pattern among the subjects with metabolic syndrome. Concentric left ventricular remodeling and eccentric left ventricular hypertrophy were rare among the study population.

Introducere. Remodelarea patologică a ventriculului stâng (VS) la copiii cu sindrom metabolic (SM) este asociată cu o creștere semnificativă a riscului cardiometabolic. Cu toate acestea, date privind prevalența paternelor de remodelare ale VS la copiii cu SM sunt limitate. Material și metode. Studiu analitic, observațional, de cohortă. Au fost incluși 145 de copii. Diagnosticul de SM a fost stabilit conform criteriilor Federației Internaționale de Diabet (FID). Am analizat datele clinice, paraclinice și ecocardiografice. Participanții au fost stratificați în patru tipare geometrice, folosind indicele de masă a VS și grosimea relativă a PPVS, așa cum recomandă Societatea Americană și Europeană de Ecocardiografie: geometrie normală VS, remodelare concentrică VS (RC VS), hipertrofie concentrică VS (HC VS) și hipertrofie excentrică VS (HE VS). Rezultate. Tipurile de remodelare patologică s-au repartizat în felul următor: 62.1% (n=90) participanți au prezentat aspect geometric normal al VS, la 27,6% (n=40) dintre ei s-a înregistrat HC VS, la 5,5% (n=8) participanți s-a atestat RC VS, iar 4,8% (n=7) din acest lot au prezentat HE VS. În funcție de prezența/absența SM, în lotul de bază, 54,7% (n=29) participanți au prezentat aspect geometric normal, la 32,1% (n=17) a fost înregistrată HC VS, 5.7% subiecți (n=3) au manifestat RC VS, iar 7,5% (n=4) au prezentat HE VS, iar în lotul de control – la 66,3% (n=61) participanți s-a atestat aspect geometric normal al VS, 25% (n=23) au prezentat HC VS, în 5,4% (n=5) cazuri s-a determinat RC VS, iar 3,3% (n=3) participanți au prezentat HE VS (χ2=0,52; p>0,05). Concluzii. Hipertrofia concentrică VS a fost cel mai frecvent model geometric al VS în rândul subiecților cu sindrom metabolic, iar remodelarea concentrică VS și hipertrofia excentrică VS au fost rar depistate în rândul populației din studiu.

Cuvinte-cheie
metabolic syndrome, children, left ventricular remodeling patterns,

sindrom metabolic, copii, modele de remodelare a ventriculului stâng