The influence of cultivation temperature on some phenotypic traits of Yersinia pseudotuberculosis
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
367 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-26 11:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.98:578.834.1(478) (2)
Boli transmisibile. Boli infecţionase şi contagioase, stări febrile (463)
Virologie (337)
SM ISO690:2012
USHKALOV, Valerii; SALMANOV, Aidyn; KALACHNIUK, Liliia; VISHOVAN, Yuriy; BOIANOVSKIY, Sergiy; USHKALOV, Artem; GRANATE, Andry; HUWIAGE, Goma M.; KEPPLE, Aleksandra. The influence of cultivation temperature on some phenotypic traits of Yersinia pseudotuberculosis. In: One Health and Risk Management. 2020, nr. 1(2), pp. 34-40. ISSN 2587-3458.
10.38045/ohrm.2020.1.14
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
One Health and Risk Management
Numărul 1(2) / 2020 / ISSN 2587-3458 /ISSNe 2587-3466

The influence of cultivation temperature on some phenotypic traits of Yersinia pseudotuberculosis

Influența temperaturii de cultivare asupra unor proprietăți fenotipice ale Yersinia pseudotuberculosis

DOI: https://doi.org/10.38045/ohrm.2020.1.14
CZU: 616.98:578.834.1(478)

Pag. 34-40

Ushkalov Valerii1, Salmanov Aidyn2, Kalachniuk Liliia1, Vishovan Yuriy1, Boianovskiy Sergiy1, Ushkalov Artem3, Granate Andry1, Huwiage Goma M.4, Kepple Aleksandra1
 
1 National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,
2 Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education,
3 Main administration of state service of Ukraine on food safety and consumer protection in Kharkov region,
4 High Institute of Medical Science and Technology, Algarabolli
 
Disponibil în IBN: 23 septembrie 2020


Rezumat

Introduction. Some causative agents of sapro-zoonotic infections can multiply in the external environment (water reservoirs, soils, plants), as well as in animals, including microorganisms of the genus Yersinia. Material and methods. Isolation and identification of Y. pseudotuberculosis was carried out in accordance with the instructions on “Epidemiology, laboratory diagnosis of yersiniosis, organization and conduct of preventive and anti-epidemiological measures”. Antibiotic sensitivity was performed via the disc diffusion method in accordance with EUCAST and national guidelines. Biofilm formation was tested using the spectrophotometric assay. Results. It was established that the studied cultures showed a decrease in the level of saccharolytic activity during cultivation at a temperature of +37°C in comparison with the results obtained at 25°C, changes in sensitivity to antibiotics depending on the temperature of cultivation were revealed. It was established that Y. pseudotuberculosis cultures were able to form denser (λ 570) biofilms when cultured at 25°C, in comparison with biofilms formed at 37°C. Conclusions. Biological characteristics of the studied Y. pseudotuberculosis isolates (changes in the saccharolytic activity, the level of sensitivity to antibiotics and the formation of biofilms were revealed) depends on the cultivation conditions.

Introducere. Unii agenți cauzali ai sapronozelor se pot multiplica atât în mediul extern (rezervoare de apă, sol, plante), cât și în organismul animalelor, la astfel de agenți patogeni atribuindu-se și bacteriile din genul Yesinia. Material și metode. Izolarea și identificarea Y. pseudotuberculosis a fost efectuată în conformitate cu instrucțiunea „Epidemiologia, diagnosticul de laborator al yersiniozei, organizarea și desfășurarea măsurilor preventive și antiepidemice”. Sensibilitatea la antibiotice a fost efectuată prin metoda difuzimetrică, în conformitate cu EUCAST și gidul național. Capacitatea de a forma biofilme, cât și densitatea lor, au fost determinate prin metoda spectrofotometrică după densitatea optică. Rezultate. Culturile studiate au demonstrat o scădere a nivelului activităţii zaharolitice, în timpul cultivării la temperatura de +37°C, în comparație cu rezultatele obținute la 25°C, totodată înregistrându-se şi diferenţe ale sensibilității la antibiotice în funcție de temperatura de cultivare. S-a mai stabilit că culturile de Y. pseudotuberculosis au fost capabile să formeze biofilme mai dense (λ 570) la temperatura de 25°C, decât cele formate la 37°C. Concluzii. S-a stabilit că, manifestarea proprietăților biologice ale izolatelor studiate de Y. pseudotuberculosis (modificări ale activității zaharolitice, nivelul de sensibilitate la antibiotice și formarea de biofilme) depinde de condițiile de cultivare.

Cuvinte-cheie
Yersinia pseudotuberculosis, cultivation temperature, phenotypic traits, Antibiotics, resistance, sensitivity, biofilms,

Yersinia pseudotuberculosis, temperatura de cultivare, trăsături fenotipice, antibiotice, rezistenţă, sensibilitate, biofilme