Epidemiology of the initial period of novel coronavirus (COVID-19) pandemic in the Republic of Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
700 8
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-14 11:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.98:578.834.1(478) (2)
Boli transmisibile. Boli infecţionase şi contagioase, stări febrile (482)
Virologie (361)
SM ISO690:2012
FURTUNA, Nicolae, DRUC, Alina, SAJIN, Octavian, SPÎNU, Constantin, GUŢU, Veaceslav, CEBAN, Alexei. Epidemiology of the initial period of novel coronavirus (COVID-19) pandemic in the Republic of Moldova. In: One Health and Risk Management, 2020, nr. 1(2), pp. 5-16. ISSN 2587-3458. DOI: 10.38045/ohrm.2020.1.11
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
One Health and Risk Management
Numărul 1(2) / 2020 / ISSN 2587-3458 /ISSNe 2587-3466

Epidemiology of the initial period of novel coronavirus (COVID-19) pandemic in the Republic of Moldova

Epidemiologia infecției cu noul tip de coronavirus (COVID-19) în perioada inițială a pandemiei în Republica Moldova

DOI: https://doi.org/10.38045/ohrm.2020.1.11
CZU: 616.98:578.834.1(478)

Pag. 5-16

Furtuna Nicolae, Druc Alina, Sajin Octavian, Spînu Constantin, Guţu Veaceslav, Ceban Alexei
 
National Agency for Public Health
 
Disponibil în IBN: 23 septembrie 2020


Rezumat

Introduction. In the Republic of Moldova, the first case of COVID-19 was confirmed on March 7, followed by a significantly increasing incidence across the country. It is important to describe the clinical and epidemiological aspects that were adjusted to the national context in order to develop and implement optimal public health care measures. Material and methods. A cross-sectional descriptive study was conducted from March 7 to April 6, 2020, using the surveillance system data of the Republic of Moldova on COVID19 case incidence. All cases of COVID-19 were confirmed by Real-Time PCR. Results. During the reference period, 965 cases of COVID-19 were registered, whereas the urban incidence rate was 1.4 times higher than the rural one. The mean age of infected population was 45.2 years, whereas the most affected age group was 50-59 years, found in 232 cases. Healthcare workers made up 26.6±1.4% out of 965 diseased patients. They included nurses – 34.2±3.0%, auxiliary medical staff – 29.6±2.8%, doctors – 27.2±2.8%, first-aid assistants – 7.4±1.6%, pharmacists – 1.2±0.7%, paramedics – 0.4±0.4%. The health status of people diagnosed with COVID-19 was severe in 8.0±0.9% of cases; moderate severity – in 34.7±1.5% and satisfactorily severe – in 57.3±1.6% of cases. Conclusions. The identified clinical and epidemiological aspects allowed readjusting the public health policies in order to prevent the spread of COVID-19 infection among the elderly and medical workers.

Introducere. Primul caz de infectare cu noul tip de coronavirus COVID-19 în Republica Moldova a fost confirmat la data de 7 martie 2020, ulterior a fost înregistrată o creștere semnificativă a îmbolnăvirilor. Aspectele clinico-epidemiologice ajustate contextului național sunt necesare a fi descrise pentru elaborarea și implementarea acțiunilor optime de sănătate publică. Material și metode. Am realizat un studiu descriptiv transversal în perioada 7.03.2020 – 6.04.2020, folosind datele din sistemul de supraveghere a Republicii Moldova cu privire la cazurile de infecție COVID-19, care au fost confirmate prin tehnici de biologie moleculară (Real-Time PCR). Rezultate. În perioada de referință au fost înregistrate 965 cazuri de COVID-19, mediul urban fiind afectat de 1,4 ori mai mult decât cel rural. Vârsta medie a celor infectați a fost de 45,2 ani, iar cel mai afectat grup de vârstă a fost cel de 50-59 ani – 232 cazuri. Dintre cele 965 persoane infectate, lucrătorii medicali reprezintă 26,6±1,4%: asistenți medicali – 34,2±3,0%; personal medical auxiliar – 29,6±2,8%; medici – 27,2±2,8%; felceri – 7,4±1,6%; farmaciști – 1,2±0,7%; paramedici – 0,4±0,4%. Starea de sănătate a persoanelor diagnosticate cu COVID-19 a fost gravă în 8,0±0,9%, de gravitate medie în 34,7±1,5% și satisfăcătoare în 57,3±1,6%. Concluzii. Aspectele clinico-epidemiologice identificate permit reajustarea politicelor de sănătate publică referitor la prevenirea răspândirii infecției COVID-19 printre persoanele în vârstă și lucrătorii medicali.

Cuvinte-cheie
COVID19, infection, Republic of Moldova, prevention, epidemiological study,

COVID-19, infecţie, Republica Moldova, prevenire, studiu epidemiologic