Methodological aspects of real-time PCR usage in acetobacter detection
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
210 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-23 12:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
663.242:579.67 (1)
Vin. Producerea vinului. Oenologie (307)
Microbiologie aplicată (246)
SM ISO690:2012
BOIŞTEAN, Alina; CHIRSANOVA, Aurica; ZGARDAN, Dan; MITINA, Irina; GĂINĂ, Boris. Methodological aspects of real-time PCR usage in acetobacter detection. In: Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 3, pp. 232-238. ISSN 2587-3474.
10.5281/zenodo.3949726
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 3 / 2020 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Methodological aspects of real-time PCR usage in acetobacter detection


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3949726
CZU: 663.242:579.67
Pag. 232-238

Boiştean Alina1, Chirsanova Aurica1, Zgardan Dan1, Mitina Irina2, Găină Boris3
 
1 Technical University of Moldova,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
3 Academy of Sciences of Moldova
 
Disponibil în IBN: 22 septembrie 2020


Rezumat

Acetic acid bacteria occur in sugar and alcoholised, slightly acid niches such as flowers, fruits, beer, wine, cider, vinegar, souring fruit juices and honey. On these substrates they oxidize the sugars and alcohols, resulting an accumulation of organic acids as final products. These transformations are of considerable interest for the biotechnological industry. The best known industrial application of acetic acid bacteria is vinegar production. The study used a method Real-Time PCR allows the quantitative detection of the members of the acetic acid bacteria group including the well-known Acetobacter, Gluconacetobacter and Gluconobacter species, and also other rare occurring but also acetic acid producing representatives as Acidisphaera sp., Acidocella sp., Acidomonas sp., Asaia sp., Granulibacter, Kozakia sp. and Swaminathania sp. The main objective of the present work is to test fast, sensitive and reliable technique such as Real-Time PCR and to detect acetic acid bacteria group without plating, isolated from white wine vinegar and directly from vinegar and the acetic acid bacteria grown in glucose medium (GYC) at 30°C, 48 h. The results obtained indicate that the amount of live acetic acid bacteria in vinegar during the fermentation process is not sufficient to detect them in this direct way.

Bacteriile acetice se dezvoltă pe medii zaharate, alcoolizate, ușor acide, cum ar fi florile, fructele, berea, vinul, cidrul, oțetul, sucurile de fructe și mierea. Pe aceste substraturi bacteriile produc acizi organici prin oxidarea zaharurilor și alcoolului. Activitatea bacteriilor acetice prezintă un interes mare pentru industria biotehnologică. Cea mai cunoscută utilizare industrială a bacteriilor acetice este producerea oțetului de fermentație. Utilizarea metodei RT-PCR în timp real permite detecția și cuantificarea bacteriilor acetice din speciile Acetobacter, Gluconacetobacter și Gluconobacter, precum și a bacteriilor din speciile care să întâlnesc mai rar, precum Acidisphaera sp., Acidocella sp., Acidomonas sp., Asaia sp., Granulibacter, Kozakia sp. și Swaminathania sp. Obiectivul principal al lucrări prezentate este de a ajusta în conformitate cu protocoalele existente și de a implementa metoda Real-Time PCR pentru detecția bacteriilor acetice fără cultivarea acestora, izolate din probe de bacterii izolate din oțet de vin alb și probe de oțet și bacterii acetice cultivate pe mediu de glucoză (GYC) la 30°C timp de 48 ore. Rezultatele obținute indică faptul că cantitatea de bacterii acetice vii din oțet în timpul procesului de fermentare acetică nu este suficientă pentru detecția lor.

Cuvinte-cheie
Acetobacter aceti, kit Acetics screening, white wine vinegar, DNA extraction, Real-Time PCR,

Acetobacter aceti, kit de screening a bacteriilor acetice, oțet de vin alb, extracție ADN, PCR în timp real