Simulator of electrical characteristics of muscle tissue
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
142 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004.9:611.73 (1)
Informatică aplicată. Tehnici bazate pe calculator cu aplicații practice (295)
Anatomie. Anatomie umană și comparată. (128)
SM ISO690:2012
KAMLACH, Pavel; SIDOROVICH, Anastasiya; KULIKOV, Mikalai; KAMLACH, Veranika; DAVYDOVA, Nadezhda. Simulator of electrical characteristics of muscle tissue. In: Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 3, pp. 182-185. ISSN 2587-3474.
10.5281/zenodo.3949694
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 3 / 2020 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Simulator of electrical characteristics of muscle tissue


DOI: 10.5281/zenodo.3949694
CZU: 004.9:611.73
Pag. 182-185

Kamlach Pavel, Sidorovich Anastasiya, Kulikov Mikalai, Kamlach Veranika, Davydova Nadezhda
 
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics
 
Disponibil în IBN: 21 septembrie 2020


Rezumat

A simulator of electrical characteristics of muscle tissue with lumped parameters in a magnetic field was developed. Studies have been carried out to determine the parameters of elements with lumped parameters. According to the obtained data, it can be concluded that the response amplitude for the proposed simulators is directly proportional to the power of the magnetic signal. The most suitable for simulators of human muscle tissue is a scheme with concentrated parameters based on electrolytic capacitors.

A fost elaborat un simulator al caracteristicilor electrice ale țesutului muscular cu parametri defilatori într-un câmp magnetic. S-au efectuat studii pentru a determina parametrii elementelor cu parametrii defuncți. Conform datelor obținute, se poate concluziona că amplitudinea de răspuns pentru simulatoarele propuse este direct proporțională cu puterea semnalului magnetic. Cea mai potrivită pentru simulatoarele de țesut muscular este o schemă cu parametri concentrați pe baza condensatoarelor electrolitice.

Cuvinte-cheie
simulator, magnetic field, biological tissue, magnetostimulator,

simulator, câmp magnetic, țesut biologic, magnetostimulator