Informatica în asigurări: reflecții metodologice. Diversitatea riscurilor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
240 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-19 10:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004:368 (1)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (2859)
Asigurări. Prevederi comunitare prin împărtășirea riscurilor (82)
SM ISO690:2012
BODRUG, Svetlana. Informatica în asigurări: reflecții metodologice. Diversitatea riscurilor. In: Administrarea Publică. 2020, nr. 3(107), pp. 67-72. ISSN 1813-8489.
10.5281/zenodo.3996017
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489

Informatica în asigurări: reflecții metodologice. Diversitatea riscurilor

Computer science in insurance: methodological reflections. Diversity of risks

Информатика в страховании: методологические размышления. Разнообразие рисков

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3996017
CZU: 004:368

Pag. 67-72

Bodrug Svetlana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 septembrie 2020


Rezumat

Theoretical and practical approaches of insurance risks are proposed; there are countless possible interpretations of the risk notion; ways for organizing the activities advertisers of insurance companies are proposed; the needs to increase the number of insured persons are argued. Insurances, in the proposed material, are considered a form of „selling risks”. The insured individual, in this case bypasses the risk, does not bear the potential losses.

Sunt propuse abordări teoretice şi practice a riscurilor asigurărilor; sunt nenumărate interpretările posibile a noțiunii de risc; sunt propuse modalități de organizare a publicitarilor activităților companiilor de asigurări; sunt argumentate necesitățile de creștere a numărului persoanelor asigurate. Asigurările, în materialul propus, sunt considerate o formă de ,,vânzare a riscurilor”. Individul asigurat, în acest caz ocolește riscul, nu suportă pierderile potențiale.

Cuvinte-cheie
minimax strategies, maximin, decision, risks, uncertainties, potential losses,

strategiile minimax, maximin, decizie, riscuri, incertitudini, pierderi potenţiale