Prima experiență de învățământ on-line la Catedra de Neurologie nr. 1 al USMF „Nicolae Testemițanu”: perspectiva studenților
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
296 18
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-21 23:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.14:616.8:004 (1)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1662)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (484)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (2328)
SM ISO690:2012
GAVRILIUC, Olga; MOLDOVANU, Ion; LISNIC, Vitalie; SANGHELI, Marina; MANOLE, Elena; GAVRILIUC, Pavel; GROSU, Oxana; ŞIMON, Victoria; CIBOTARU-GHERGHELIGIU, Evelina; DUCA, Victoria; FALA, Paula; ANDRUȘCA, Alexandru; GAVRILIUC, Mihail. Prima experiență de învățământ on-line la Catedra de Neurologie nr. 1 al USMF „Nicolae Testemițanu”: perspectiva studenților. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2020, nr. 2(57), pp. 121-125. ISSN 1857-0461.
10.5281/zenodo.3989298
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Prima experiență de învățământ on-line la Catedra de Neurologie nr. 1 al USMF „Nicolae Testemițanu”: perspectiva studenților

First on-line education experience at the Department of Neurology no.1 of State University of Medicine and Pharmacy ”Nicolae Testemițanu”: student’s perspective


DOI: 10.5281/zenodo.3989298
CZU: 378.14:616.8:004
Pag. 121-125

Gavriliuc Olga, Moldovanu Ion, Lisnic Vitalie, Sangheli Marina, Manole Elena, Gavriliuc Pavel, Grosu Oxana, Şimon Victoria, Cibotaru-Ghergheligiu Evelina, Duca Victoria, Fala Paula, Andrușca Alexandru, Gavriliuc Mihail
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 8 septembrie 2020


Rezumat

During the isolation time caused by COVID-19 pandemic, distance learning has become one of the keyways to provide worldwide education. The Department of Neurology no. 1 of State University of Medicine and Pharmacy „Nicolae Testemițanu” faced for the first time the transition from traditional training to on-line education. Teachers were asked to switch to on-line synchronous teaching within a few days already in March 2020. To do this efficiently, and to ensure that the learning targets were achieved, we created an anonymous on-line student survey. The results show that, in general, students have a positive attitude towards distance learning and considered that the assimilation of teaching materials in this way can be an alternative to the traditional method of learning. Most students (84 percent) who have completed the on-line neurology course want the on-line learning elements to be applied subsequently. On-line learning is not ideal, but better than none.

În perioada de izolare cauzată de pandemia COVID-19, învățarea la distanță a devenit una dintre modalitățile principale de a oferi educație în întreaga lume. Catedra de Neurologie nr. 1 a USMF „Nicolae Testemițanu” s-a confruntat pentru prima dată cu trecerea de la instruirea tradițională la învățământul on-line. Astfel, deja în luna martie 2020, profesorii au fost solicitați să adopte formatul on-line sincronizat, într-un termen de câteva zile. Pentru a face acest lucru în mod eficient și a se asigura că obiectivele învățării au fost îndeplinite, a fost elaborat un sondaj anonim on-line pentru studenți. Rezultatele arată că, în general, studenții manifestă o atitudine pozitivă față de învățarea la distanță și consideră că asimilarea materialului didactic în modul respectiv poate fi o alternativă pentru metoda tradițională de învățare. Majoritatea studenților (84 %) care au făcut cursul on-line de neurologie își doresc implementarea ulterioară a elementelor de învățare on-line. Învățarea on-line nu este ideală, dar acoperă în mare măsură obiectivele educației.

Cuvinte-cheie
distance learning, on-line, medicine, information technologies, Query, students, neurology, of State University of Medicine and Pharmacy,

învăţământ la distanţă, on-line, medical, tehnologii informaţionale, sondaj, studenţi, neurologie, USMF