Cercetarea știinţifică la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău (1945–1990)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
311 11
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-29 17:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.89:61:378.2(478)”1945-1990” (1)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (879)
Științe medicale. Medicină (7219)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1662)
SM ISO690:2012
XENOFONTOV, Ion; PRISAC, Lidia. Cercetarea știinţifică la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău (1945–1990). In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2020, nr. 2(57), pp. 103-113. ISSN 1857-0461.
10.5281/zenodo.3989281
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Cercetarea știinţifică la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău (1945–1990)

scientific research at the chisinau state institute of medicine (1945–1990)


DOI: 10.5281/zenodo.3989281
CZU: 001.89:61:378.2(478)”1945-1990”
Pag. 103-113

Xenofontov Ion1, Prisac Lidia2
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
 
Disponibil în IBN: 8 septembrie 2020


Rezumat

Scientific activity, one inherent in higher education institutions, was appreciate from the beginning as a basic one in the complex functioning of the Chisinau State Institute of Medicine. In 1949, the Institute obtained the right to defend doctoral theses and to confer scientific doctoral degrees in medical sciences, and in 1964 – to conferring the title of doctor habilitat in medicine. Based on non published materials selected in public and private archives, and the literature, in this article the authors analyzes the complex scientific activity of Chisinau State Institute of Medicine in 1945–1990 period of time. Unlike other higher education institutions created in Moldavian SSR, the one in medical field had specific features. It was founded on the basis of scholars with a high pedagogical and scientific experience from prestigious scientific-didactic and clinical centers, being, thus, perpetuated the tradition of important medical scientific schools from Russian Empire and Soviet Union.

Activitatea științifică, una inerentă instituțiilor de învățământ superior, a fost declarată din start ca una de bază a Institutului de Stat de Medicină din Chișinău. În 1949, Institutul a obținut dreptul de susținere a tezelor de doctor și de conferire a titlurilor științifice de doctor în științe medicale, iar în 1964 – de susținere a titlului de doctor habilitat în medicină. Pe baza materialelor inedite selectate în arhive publice și private, precum și a literaturii de specialitate, autorii analizează activitatea științifică complexă a Institutului de Stat de Medicină din Chișinău în anii 1945–1990. Spre deosebire de alte instituții de învățământ superior ce activau în RSS Moldovenească, cea din domeniul medical avea particularități specifice. Ea a fost fondată în baza unei echipe de profesioniști cu o mare experiență pedagogică și științifică, instruiți temeinic în centre științifico-didactice și clinice prestigioase, fiind, astfel, perpetuată tradiția unor importante școli științifice medicale din Imperiul Rus și din Uniunea Sovietică.

Cuvinte-cheie
Chișinău State Institute of Medicine, science, higher education, medicine, 1945–1990 years,

Institutul de Stat de Medicină din Chișinău, ştiinţă, învăţământ superior, medicină, anii 1945–1990