Particularităţi regionale ale stării de sănătate a copiilor din Republica Moldova. Interferenţe ecologice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
426 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-03-27 21:13
SM ISO690:2012
VASILOS, Liubovi; COJOCARU, Ala; ARAMĂ, Marina; HORODIŞTEANU-BANUH, Adela. Particularităţi regionale ale stării de sănătate a copiilor din Republica Moldova. Interferenţe ecologice . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2009, nr. 1(20), pp. 75-81. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(20) / 2009 / ISSN 1857-0011

Particularităţi regionale ale stării de sănătate a copiilor din Republica Moldova. Interferenţe ecologice

Pag. 75-81

Vasilos Liubovi, Cojocaru Ala, Aramă Marina, Horodişteanu-Banuh Adela
 
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Rezumat

Autorii prezintă rezultatele studiilor epidemiologice realizate pe baza unui lot de 7000 de copii din 48 de sectoare: localităţi rurale cu un diferit grad de poluare a apei potabile şi sectoare din municipiul Chişinău cu un diferit grad de poluare a aerului atmosferic. A fost stabilită o dependenţă corelativă directă între nivelul morbidităţii copiilor prin patologii gastroduodenale, respiratorii şi nefro-urinare şi nivelul de poluare a apei potabile. La copiii din sectorul cu aer atmosferic poluat a prevalat patologia respiratorie alergică şi patologia atopică poliorganică.

The article presented for publication brings the results of the analytical epidemiological study which included 7000 children from 48 areas: rural settings with various drinking water pollution levels and urban areas (city of Chisinau) with different levels of air pollution. There was established a direct association between the children’s morbidity indices with gastroduodenal, respiratory and kidneys disorders, and drinking water pollution. Children who were living in areas with polluted air manifested higher indices of allergic respiratory disease and multiple organ atopy.