Sinteza și proprietățile antibacteriene și antifungice ale compușilor coordinativi ai Fe(III) cu 4-ciclohexiltiosemicarbazona 4-benzoil-3-metil-1-fenil-2-pirazolin-5-onă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
185 18
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-12 21:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
544.142.3:546.72 (1)
Structura chimică a materiei (34)
Chimie anorganică (218)
SM ISO690:2012
RUSNAC, Roman; BÎRCĂ, Maria; ŞOVA, Sergiu; COTOVAIA, Aliona; GULEA, Aurelian; BALAN, Greta; BURDUNIUC, Olga. Sinteza și proprietățile antibacteriene și antifungice ale compușilor coordinativi ai Fe(III) cu 4-ciclohexiltiosemicarbazona 4-benzoil-3-metil-1-fenil-2-pirazolin-5-onă. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2020, nr. 1(131), pp. 32-37. ISSN 1814-3237.
10.5281/zenodo.3953814
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 1(131) / 2020 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Sinteza și proprietățile antibacteriene și antifungice ale compușilor coordinativi ai Fe(III) cu 4-ciclohexiltiosemicarbazona 4-benzoil-3-metil-1-fenil-2-pirazolin-5-onă

Synthesis and antimicrobial, antifungal properties of the coordination compounds of Fe (III) with 4-cyclohexyltiosemicarbazone 4-benzoyl-3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one


CZU: 544.142.3:546.72
DOI: 10.5281/zenodo.3953814
Pag. 32-37

Rusnac Roman1, Bîrcă Maria1, Şova Sergiu1, Cotovaia Aliona1, Gulea Aurelian1, Balan Greta2, Burduniuc Olga3
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
 
Disponibil în IBN: 25 august 2020


Rezumat

În lucrare este relatată metoda de sinteză a trei combinații coordinative noi ale Fe(III) cu ciclohexiltiosemicarbazona 4-benzoil-3-metil-1-fenil-2-pirazolin-5-onă. Activitatea antimicrobiană a compușilor studiați este moderată. Compusul coordinativ [Fe(HL)2]NO3·H2O a demonstrat cea mai bună activitate față de tulpina de fungi Cryptococcus neoformans. Prin urmare, activitatea acestui compus este de 36 de ori mai bună comparativ cu nistatina; de 18 și 2 ori mai bună decât miconasolul și, respectiv, fluconazolul, preparte utilizate actualmente în profilaxia și tratamentul infecțiilor cauzate de aceste microorganisme.

In this paper the method of synthesis of three new coordination compounds of Fe(III) with 4-cyclohexylthiosemicar-bazone 4-benzoyl-3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one is reported. The antimicrobial activity of compounds is moderate. The coordination compound [Fe(HL)2]NO3·H2O demonstrated the best activity against the fungal strain Cryptococcus neoformans. Therefore, the activity of this compound is 36 times better compared to nystatin; 18 and 2 times better than miconasol and fluconazole, respectively, antimicrobials currently used in the prophylaxis and treatment of infections caused by these microorganisms.

Cuvinte-cheie
compuşi coordinativi, 4-ciclohexiltiosemicarbazonă, pirazol, antimicrobiene, antifungice,

coordination compounds, 4-cyclohexylthiosemicarbazone, pyrazole, Antimicrobial, antifungal