Une brève histoire des Beaux-Arts de la Bessarabie au XXe siècle
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
236 8
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-12 15:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
73.071.1(478)”XX” (1)
Arte plastice (272)
SM ISO690:2012
STĂVILĂ, Tudor. Une brève histoire des Beaux-Arts de la Bessarabie au XXe siècle. In: Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2020, nr. 2, pp. 40-49. ISSN 2587-3695.
10.5281/zenodo.3978018
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Numărul 2 / 2020 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537

Une brève histoire des Beaux-Arts de la Bessarabie au XXe siècle

A brief history of the Fine Arts in Bessarabia in the 20th century

Un scurt istoric al Artelor frumoase din Basarabia în secolul XX


DOI: 10.5281/zenodo.3978018
CZU: 73.071.1(478)”XX”
Pag. 40-49

Stăvilă Tudor
 
Institutul Patrimoniului Cultural
 
Disponibil în IBN: 21 august 2020


Rezumat

Artele frumoase din Basarabia sunt puţin cunoscute în ambianţa culturală a Republicii Molodva. Ignorate în perioada sovietică şi pierderea operelor miltor plasticieni basarabeni au constituit un vid asupra creaţiei şi existenţei acestor creatori. Doar datorită donaţiilor lui Auguste Baillayre şi a moştenitorilor săi din Bucureşti în 1961 şi 2006 (peste 400 de opere) putem vorbi astăzi despre fenomenul artelor basarabene în contextul interferenţelor ei cu arta europeană.

The beautiful arts of Bessarabia are little known in the cultural environment of the Republic of Molodva. Ignored in the Soviet period and the loss of the works of many Bessarabian plastic artists constituted a void over the creation and existence of these creators. Only through the donations of Auguste Baillayre and his heirs from Bucharest in 1961 and 2006 (over 400 works) can we talk today about the phenomenon of Bessarabian arts in the context of its interference with European art.

Cuvinte-cheie
Artele frumoase, Basarabia, perioade, şcoală artistică, influienţe limitrofe, occidentale,

fine arts, Bessarabia, periods, art school, neighboring, western influences