Conceptul de literatură: teorii şi controverse
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
198 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-29 15:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
82.0 (186)
Literatură (2461)
SM ISO690:2012
ŞCHIOPU, Constantin. Conceptul de literatură: teorii şi controverse. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), pp. 101-106. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Conceptul de literatură: teorii şi controverse

Literature concept: theories and controversies


CZU: 82.0
Pag. 101-106

Şchiopu Constantin
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 20 august 2020


Rezumat

În articol este abordată problema definirii literaturii, insistându-se asupra mai multor teorii lansate pe parcursul timpului. Ca punct de pornire în abordarea problemei servesc concepţiile lui Platon şi Aristotel despre artă/literatură. În continuare sunt analizate un şir de concepte: literatura – artă a limbajului/cuvântului (Croce, G. Morpurgo-Tagliabue, Cercul lingvistic de la Moscova, Societatea pentru studiul limbajului poetic de la Petrograd), identitatea structurală a diferitor straturi ale operei (Cercul lingvistic de la Praga: J. Mukarovsky, B. Havranek, F. Vodicka), opera literară ca produs stratificat (Roman Ingarden). Se concluzionează că toate teoriile sunt importante, întrucât ele elimină cel puţin o parte a controverselor cu privire la singura interpretare ideatică justă a operelor literare.

The article addresses the problem of defining literature, insisting on several theories launched over time. Plato and Aristotle’s conceptions of art/literature serve as a starting point in approaching the problem. Further, a series of concepts are analyzed: literature – language/word art (Croce, G. Morpurgo-Tagliabue, Moscow linguistic circle, Society for the study of poetic language in Petrograd), the structural identity of different layers of the work (Linguistic Circle from Prague: J. Mukarovsky, B. Havranek, F. Vodicka), the literary work as a stratified product (Roman Ingarden). It is concluded that all theories are important, as they eliminate at least a part of the controversies regarding the only fair ideological interpretation of literary works.

Cuvinte-cheie
literatură, teorii, controverse, limbaj, identitate structurală, operă literară,

literature, theories, controversies, language, structural identity, literary work

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-109250</cfResPublId>
<cfResPublDate>2020-08-06</cfResPublDate>
<cfVol>36</cfVol>
<cfIssue>1</cfIssue>
<cfStartPage>101</cfStartPage>
<cfISSN>2345-1408</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/109250</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Conceptul de literatură: teorii şi controverse</p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>literatură; teorii; controverse; limbaj; identitate structurală; operă literară; literature; theories; controversies; language; structural identity; literary work</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>&Icirc;n articol este abordată problema definirii literaturii, insist&acirc;ndu-se asupra mai multor teorii lansate pe parcursul timpului. Ca punct de pornire &icirc;n abordarea problemei servesc concepţiile lui Platon şi Aristotel despre artă/literatură. &Icirc;n continuare sunt analizate un şir de concepte: literatura &ndash; artă a limbajului/cuv&acirc;ntului (Croce, G. Morpurgo-Tagliabue, Cercul lingvistic de la Moscova, Societatea pentru studiul limbajului poetic de la Petrograd), identitatea structurală a diferitor straturi ale operei (Cercul lingvistic de la Praga: J. Mukarovsky, B. Havranek, F. Vodicka), opera literară ca produs stratificat (Roman Ingarden). Se concluzionează că toate teoriile sunt importante, &icirc;ntruc&acirc;t ele elimină cel puţin o parte a controverselor cu privire la singura interpretare ideatică justă a operelor literare.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>The article addresses the problem of defining literature, insisting on several theories launched over time. Plato and Aristotle&rsquo;s conceptions of art/literature serve as a starting point in approaching the problem. Further, a series of concepts are analyzed: literature &ndash; language/word art (Croce, G. Morpurgo-Tagliabue, Moscow linguistic circle, Society for the study of poetic language in Petrograd), the structural identity of different layers of the work (Linguistic Circle from Prague: J. Mukarovsky, B. Havranek, F. Vodicka), the literary work as a stratified product (Roman Ingarden). It is concluded that all theories are important, as they eliminate at least a part of the controversies regarding the only fair ideological interpretation of literary works.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-08-06T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-08-06T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-10861</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-08-06T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-10861</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-10861-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020-08-06T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Şchiopu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Constantin</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>