Manifestările imagistice şi diagnosticul infecţiei SARS-CoV-2: articol de sinteză
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
418 25
Ultima descărcare din IBN:
2022-08-12 10:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.98-079-036-08:578.834.1 (1)
Boli transmisibile. Boli infecţionase şi contagioase, stări febrile (386)
Virologie (268)
SM ISO690:2012
ROTARU, Natalia; CODREANU, Ion; CEALAN, Andrei; ZAGADAILOV, Diana; BALABCHINA, Anna; CRAVCENCO, Dumitru; SĂNDUȚĂ, Carolina; SCRIPNIC, Andrei; PURCEL, Vasile; COBÎLEANU, Lina; TERTÎȘNÎI, Ludmila; MALÎGA, Oxana. Manifestările imagistice şi diagnosticul infecţiei SARS-CoV-2: articol de sinteză. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2020, nr. 1(23), pp. 59-76. ISSN 2345-1467.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 1(23) / 2020 / ISSN 2345-1467

Manifestările imagistice şi diagnosticul infecţiei SARS-CoV-2: articol de sinteză

Imaging features and diagnosis of SARS-CoV-2 infection: review article

CZU: 616.98-079-036-08:578.834.1

Pag. 59-76

Rotaru Natalia1, Codreanu Ion1, Cealan Andrei1, Zagadailov Diana12, Balabchina Anna13, Cravcenco Dumitru41, Sănduță Carolina15, Scripnic Andrei16, Purcel Vasile1, Cobîleanu Lina1, Tertîșnîi Ludmila1, Malîga Oxana1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 Centrul Republican de Diagnosticare Medicală,
4 Centrul COVID-19, Chișinău,
5 Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”,
6 EUROMED
 
Disponibil în IBN: 18 august 2020


Rezumat

Introducere. Cu un număr tot mai mare de persoane cu COVID-19, este necesară o abordare mai eficientă pentru triajul acestor pacienţi pentru a optimiza diagnosticul şi managementul, pentru a conserva resursele disponibile şi pentru a limita răspândirea bolii. Imagistica medicală joacă un rol important în managementul majorităţii bolilor respiratorii, însă valoarea diverselor modalităţi imagistice în evaluarea pacienţilor cu COVID-19 necesită noi studii în acest domeniu. Material şi metode. Din bazele de date PubMed şi Scopus (Elsevier), articolele publicate în perioada februarie – mai 2020 au fost selectate în funcţie de cuvintele cheie: „COVID-19”, „coronavirus pneumonia”, „imaging diagnosis”, „chest radiography”, „computed tomography”. Au fost, de asemenea, studiate articolele relevante citate, precum şi cele mai recente orientări şi recomandări publicate de American College of Radiology (ACR), European Society of Radiology (ESR) şi Russian Society of Radiology (RSR). Au fost selectate şi procesate informaţii privind diagnosticul imagistic al COVID-19 şi valoarea diferitelor modalităţi imagistice în diagnosticul şi managementul pacienţilor cu COVID-19. Rezultate. După prelucrarea informaţiilor, 124 de articole au fost găsite conform criteriilor de căutare. Bibliografia finală conţine 32 de surse relevante, care au fost considerate reprezentative pentru materialele publicate pe tema acestui articol de recenzie. Concluzie. Articolul oferă o imagine de ansamblu detaliată despre rolul modalităţilor de imagistică medicală în diagnosticul, managementul şi urmărirea pacienţilor cu COVID-19. Sunt oferite, de asemenea, imagini radiografice reprezentative şi tomografice computerizate obţinute la pacienţii din Republica Moldova.

Introduction. With increasing number of people with COVID-19, a more efficient approach to triage these patients is needed to optimize diagnosis and management, conserve available resources and limit the spread of disease. Medical Criteriiimaging plays an important role in the management of most respiratory diseases, but the value of various imaging modalities in the evaluation of patients with COVID-19 requires new studies in this field. Material and methods. From the PubMed and Scopus (Elsevier) databases, articles published during February – May 2020 were selected according to the key words: ”COVID19”, ”coronavirus pneumonia”, ”imaging diagnosis”, ”chest radiography”, ”computed tomography”. Relevant cited articles as well as the latest guidelines and recommendations published by the American College of Radiology (ACR), European Society of Radiology (ESR) and Russian Society of Radiology (RSR) were also studied. Information on the imaging diagnosis of COVID-19 and the value of different imaging modalities in the diagnosis and management of patients with COVID-19 was selected and processed. Results. After processing the information, 124 articles were found according to the search criteria. The final bibliography contains 32 relevant sources, which were considered representative for the materials published on the topic of this review article. Conclusions. The article provides a detailed overview about the role of medical imaging modalities in the diagnosis, management and follow-up of patients with COVID-19. Representative radiographic and computed tomography images obtained in our patients are also provided.

Cuvinte-cheie
COVID-19, imagistica medicală, pneumonie coronavirală, diagnostic imagistic, radiografie toracică, tomografie computerizată,

COVID-19, medical imaging, coronavirus pneumonia, imaging diagnosis, chest radiography, computed tomography