Экологические права в системе прав человека и их законодательное закрепление в Республике Беларусь
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
154 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
349.6 (217)
Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept (764)
SM ISO690:2012
ШИРКЕВИЧ, Елизавета. Экологические права в системе прав человека и их законодательное закрепление в Республике Беларусь. In: Ştiinţă, educaţie, cultură . Vol.2, 15 februarie 2020, Comrat. Comrat, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Comrat, 2020, pp. 314-316. ISBN 978-9975-83-092-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2, 2020
Conferința "Ştiinţă, educaţie, cultură"
Comrat, Moldova, 15 februarie 2020

Экологические права в системе прав человека и их законодательное закрепление в Республике Беларусь


CZU: 349.6
Pag. 314-316

Ширкевич Елизавета
 
Гродненский государственный университет им. Я.Купалы
 
Disponibil în IBN: 17 august 2020


Rezumat

The article considers the position of environmental law in the human rights system, the consolidation of environmental human rights in legislative acts of the Republic of Belarus.

Cuvinte-cheie
environmental rights, human rights, international law, environmental problems, legislation of the Republic of Belarus