Independența procurorului
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
380 37
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-21 10:05
SM ISO690:2012
COVALI, Daniela; PÎNTEA, Andrei. Independența procurorului. In: Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspectiveconferinţă ştiinţifico-practică interuniversitară a tinerilor cercetători (2020 ; Chişinău). 10 decembrie 2019, Chişinău. Chişinău: Tipografia "ADRILANG" SRL, 2020, pp. 105-112. ISBN 978-9975-3423-0-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective 2020
Conferința "Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective"
Chişinău, Moldova, 10 decembrie 2019

Independența procurorului

Independence of the procuror


Pag. 105-112

Covali Daniela, Pîntea Andrei
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 14 august 2020


Rezumat

Justiția penală îndeplinește un rol esențial în funcționarea normală a tuturor instituțiilor unui stat de drept. Procuraturii, în general, dar și procurorului, în particular, îi revine un rol fundamental în asigurarea funcționării corecte a justiției penale. Pentru atingerea nivelului corespunzător de eficiență a sistemului procuraturii, procurorul trebuie să posede un înalt nivel de pregătire profesională și să manifeste independență în activitatea sa.

Criminal justice plays an essential role in the normal functioning of all institutions of a state law. The prosecutor's office in general, but also the prosecutor in particular, plays a fundamental role in ensuring the proper functioning of criminal justice. In order to reach the appropriate level of efficiency of the prosecution system, the prosecutor must possess a high level of professional training and show independence in his activity.

Cuvinte-cheie
procuror, procuratură, principii generale, independenţă, etică, sancţiune,

prosecutor, prosecutor’s office, general principles, independence, ethics, sanction