Independența judecătorului Curții Constituționale prin prisma statului de drept
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
374 11
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-22 23:14
SM ISO690:2012
CERTAN, Cristina; MIHALAŞ, Victoria. Independența judecătorului Curții Constituționale prin prisma statului de drept. In: Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspectiveconferinţă ştiinţifico-practică interuniversitară a tinerilor cercetători (2020 ; Chişinău). 10 decembrie 2019, Chişinău. Chişinău: Tipografia "ADRILANG" SRL, 2020, pp. 85-93. ISBN 978-9975-3423-0-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective 2020
Conferința "Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective"
Chişinău, Moldova, 10 decembrie 2019

Independența judecătorului Curții Constituționale prin prisma statului de drept

The independence of the constitutional court judge through the rule of law


Pag. 85-93

Certan Cristina, Mihalaş Victoria
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 14 august 2020


Rezumat

În acest articol autorii analizează Curtea Constituțională a Republicii Moldova fiind unica autoritate ce realizează jurisdicția constituțională în Republica Moldova. De asemenea, in acest articol se menționează eficacitatea legii și încrederea oamenilor care îl au asupra legii și față de justiție. Totodată, sunt evidențiate și condițiile pentru a deține funcția de judecător al Curții Constituționale din Republica Moldova, principalii factori care asigură independența și imparțialitatea judecătorului constituțional.

In this article, the authors analyze the Constitutional Court of the Republic of Moldova being the only authority that achieves constitutional jurisdiction in the Republic of Moldova. The article also mentions the effectiveness of the law and the confidence of the people who have it over the law and towards justice. Once again, the conditions for holding the position of judge of the Constitutional Court of the Republic of Moldova are highlighted, the main factors that ensure the independence and impartiality of the constitutional judge.

Cuvinte-cheie
constituționalitate, judecător, independenţă, incompatibilitate, imunitate, inamovibilitate, putere judecătorească, Constituţie, lege,

constitutionality, judges, independence, incompatibility, immunity, immovability, judiciary, constitution, law