Importanța actelor internaționale în asigurarea independenței justiției în Republica Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
288 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-01 21:48
SM ISO690:2012
PUȘCA, Marius; RAILEAN, Petru. Importanța actelor internaționale în asigurarea independenței justiției în Republica Moldova. In: Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspectiveconferinţă ştiinţifico-practică interuniversitară a tinerilor cercetători (2020 ; Chişinău). 10 decembrie 2019, Chişinău. Chişinău: Tipografia "ADRILANG" SRL, 2020, pp. 58-63. ISBN 978-9975-3423-0-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective 2020
Conferința "Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective"
Chişinău, Moldova, 10 decembrie 2019

Importanța actelor internaționale în asigurarea independenței justiției în Republica Moldova

The importance of intentional acts in insuring the independence of justice in the Republic of Moldova


Pag. 58-63

Pușca Marius, Railean Petru
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 12 august 2020


Rezumat

În cadrul acestui articol ne vom referi la cele mai importante acte Internationale în care sunt oglindite principiile și standardele ce țin de asigurarea independenței justiției în cadrul international, precum și în cadrul justiției Republicii Moldova.

In this article, I will refer to the most important international acts in which the principles and standards related to ensuring the independence of justice within international framework as well as within the justice of the Republic of Moldova are rendered.

Cuvinte-cheie
justiţie, independenţă, acte internaționale, putere judecătorească, instanţă, imparţialitate,

justice, independence, international acts, judiciary power, instance, impartiality