Principiile constituționale de înfăptuire a justiției
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
456 13
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-12 10:54
SM ISO690:2012
ACHIRUȘ, Ana; CERBA, Valeriu. Principiile constituționale de înfăptuire a justiției. In: Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspectiveconferinţă ştiinţifico-practică interuniversitară a tinerilor cercetători (2020 ; Chişinău). 10 decembrie 2019, Chişinău. Chişinău: Tipografia "ADRILANG" SRL, 2020, pp. 19-23. ISBN 978-9975-3423-0-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective 2020
Conferința "Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective"
Chişinău, Moldova, 10 decembrie 2019

Principiile constituționale de înfăptuire a justiției

Constitutional principles of justice


Pag. 19-23

Achiruș Ana, Cerba Valeriu
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 12 august 2020


Rezumat

În prezentul articol ne propunem să identificăm principiile esenţiale care guvernează justiţia şi organizarea instituţiilor autorităţilor judecătoreşti, cuprinse în textul constituţional, în legile organice şi în codul de procedură. Vom sublinia conţinutul concret al fiecăruia, precum şi semnificaţia pentru asigurarea accesului liber la justiţie al persoanei în statul de drept.

In this article we aim to identify the essential principles that govern the justice and organization of institutions to the judicial authorities, contained in the constitutional text, the organic laws and the procedural code. We will emphasize in main the specific content of each one, as well as the significance for ensuring the free access to justice of the person in the rule of law.

Cuvinte-cheie
justiţie, instanţe judecătoreşti, Constituţie, acces liber la justiţie, drept la apărare, asistenţă juridică,

justice, courts, constitution, free access to justice, right to defense, legal assistance