Повышениие энергетических характеристик биогаза: Часть 2. Технологические аспекты управления процессом метаногенеза
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
96 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
662.767 (8)
Explozivi. Combustibili (76)
SM ISO690:2012
КОВАЛЁВ, Виктор; КОВАЛЁВА, Ольга; НЕННО, Владимир. Повышениие энергетических характеристик биогаза: Часть 2. Технологические аспекты управления процессом метаногенеза. In: Intellectus. 2020, nr. 1-2, pp. 177-187. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Повышениие энергетических характеристик биогаза: Часть 2. Технологические аспекты управления процессом метаногенеза

Improving the Energy Characteristics of Biogas: Part 2. Technological Aspects of Methanogenesis Process Control


CZU: 662.767
Pag. 177-187

Ковалёв Виктор1, Ковалёва Ольга1, Ненно Владимир2
 
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Институт Химии
 
Disponibil în IBN: 7 august 2020


Rezumat

Sunt prezentate rezultatele cercetării și conceptul știinţific și tehnic dezvoltat, cu o descriere a diferitelor procese fizico-chimice și biochimice și noi soluţii care îmbunătăţesc potenţialul energetic al tehnologiei biogazului pentru fermentarea anaerobă a biomasei. A fost elucidat rolul hidrogenului şi al condiţiilor cinetice în procesele de metanogeneză pentru a crește randamentul biometanului în biogaz.

The research results and the developed scientifi c-technical concept are presented, with thedescription of various physicochemical and biochemical processes and new solutions that contribute to increasing the energy potential of biogas technology for anaerobic fermentation of biomass. The role of hydrogen and kinetic conditions of methanogenesis processes to increase the yield of biomethane in biogas composition is shown.

Cuvinte-cheie
metanogeneză, rolul hidrogenului, substanţe biologic active,

methanogenesis role of hydrogen biologically active substances