Влияние орошения и удобрений на потребление и вынос питательных веществ перцем сладким
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
230 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[635.9:582.739]:631.6/.8 (2)
Plante de grădină. Grădinărit (614)
Botanică sistematică (697)
Ameliorații. Îmbunătățiri funciare și agricole (118)
Îngrășăminte chimice și naturale. Îmbogățirea solului. Stimularea creșterii. Stimulanți pentru plante (539)
SM ISO690:2012
СЕКРИЕР, Сергей; ГУМАНЮК, Алексей. Влияние орошения и удобрений на потребление и вынос питательных веществ перцем сладким. In: Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor. Ediția 5, 23-24 octombrie 2014, Chişinău. 2014, pp. 424-427.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5, 2014
Conferința "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor"
Chişinău, Moldova, 23-24 octombrie 2014

Влияние орошения и удобрений на потребление и вынос питательных веществ перцем сладким

CZU: [635.9:582.739]:631.6/.8

Pag. 424-427

Секриер Сергей, Гуманюк Алексей
 
Приднестровский НИИ сельского хозяйства
 
Disponibil în IBN: 30 iulie 2020


Rezumat

Sweet pepper plants most of all consumed potassium (60-136 kg / ha), then nitrogen (44- 85 kg / ha) and the least of all (12-29 kg / ha) phosphorus. Increase in crop water supply level compared to non-irrigated check contributed to the growth in consumption of nitrogen by1.3-1.8 times, phosphorus - by 1.2-2.4 times and potassium - by 1.4-2.2 times, and after fertilizing - by 12-42, 12-29 and 10-37%., respectively.

Cuvinte-cheie
sweet pepper, irrigation, Fertilizer, intake and removal of nutrients

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Secrier, S.</creatorName>
<affiliation>Institutul Nistrean de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Agriculturii din Tiraspol, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Gumaniuc, A.V.</creatorName>
<affiliation>Institutul Nistrean de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Agriculturii din Tiraspol, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ru'><p>Влияние орошения и удобрений на потребление и вынос питательных веществ перцем сладким</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2014</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'></relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>sweet pepper</subject>
<subject>irrigation</subject>
<subject>Fertilizer</subject>
<subject>intake and removal of nutrients</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>[635.9:582.739]:631.6/.8</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2014</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>Sweet pepper plants most of all consumed potassium (60-136 kg / ha), then nitrogen (44- 85 kg / ha) and the least of all (12-29 kg / ha) phosphorus. Increase in crop water supply level compared to non-irrigated check contributed to the growth in consumption of nitrogen by1.3-1.8 times, phosphorus - by 1.2-2.4 times and potassium - by 1.4-2.2 times, and after fertilizing - by 12-42, 12-29 and 10-37%., respectively.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>