Оценка эффективности режимов орошения и норм удобрений при возделывании перца сладкого
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
436 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-01 21:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[635.9:582.739]:631.6/.8 (2)
Plante de grădină. Grădinărit (696)
Botanică sistematică (855)
Ameliorații. Îmbunătățiri funciare și agricole (130)
Îngrășăminte chimice și naturale. Îmbogățirea solului. Stimularea creșterii. Stimulanți pentru plante (634)
SM ISO690:2012
СЕКРИЕР, Сергей. Оценка эффективности режимов орошения и норм удобрений при возделывании перца сладкого. In: Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor, Ed. 5, 23-24 octombrie 2014, Chişinău. 2014, Ediția 5, pp. 421-424.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5, 2014
Conferința "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor"
5, Chişinău, Moldova, 23-24 octombrie 2014

Оценка эффективности режимов орошения и норм удобрений при возделывании перца сладкого

CZU: [635.9:582.739]:631.6/.8

Pag. 421-424

Секриер Сергей
 
Приднестровский НИИ сельского хозяйства
 
 
Disponibil în IBN: 30 iulie 2020


Rezumat

Correlation of „irrigation rate - harvest” was the strongest in the polynomial functions (coefficient approximation equaled to 0.8448), and the „water consumption - yield” exponential function (approximation ratio of 0.7434). The dependences obtained can be used for optimization of irrigation regimes when growing programmed crops of the sweet pepper

Cuvinte-cheie
sweet pepper, regression equation, water consumption, fertilized, Yield

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-108362</cfResPublId>
<cfResPublDate>2014</cfResPublDate>
<cfVol>Ediția 5</cfVol>
<cfStartPage>421</cfStartPage>
<cfISBN></cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/108362</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RU' cfTrans='o'>Оценка эффективности режимов орошения и норм удобрений при возделывании перца сладкого</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RU' cfTrans='o'>sweet pepper; regression equation; water consumption; fertilized; Yield</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>Correlation of &bdquo;irrigation rate - harvest&rdquo; was the strongest in the polynomial functions (coefficient approximation equaled to 0.8448), and the &bdquo;water consumption - yield&rdquo; exponential function (approximation ratio of 0.7434). The dependences obtained can be used for optimization of irrigation regimes when growing programmed crops of the sweet pepper</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2014T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2014T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-33816</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2014T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-33816</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-33816-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2014T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Секриер</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Сергей</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>