Языковые и стилистические особенности романа Гузель Яхиной „Зулейха открывает глаза”
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
650 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-10 11:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[821.161.1.09-31:811.161.1`38] (1)
Literatură slavă (slavonă) de Est (Literatură rusă, Literatură ucraineană, Literatură bielorusă) (276)
Limbi slave (slavone) de Est (Limba rusă, Limba ucrainiană, Limba bielorusă) (261)
SM ISO690:2012
СИРОТА, Елена. Языковые и стилистические особенности романа Гузель Яхиной „Зулейха открывает глаза”. In: Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică. Ediția 9, 11 octombrie 2019, Bălți. Bălți: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2019, pp. 56-60. ISBN 978-9975-50-243-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9, 2019
Conferința "Traditie și inovare în cercetarea științifică"
Bălți, Moldova, 11 octombrie 2019

Языковые и стилистические особенности романа Гузель Яхиной „Зулейха открывает глаза”


CZU: [821.161.1.09-31:811.161.1`38]
Pag. 56-60

Сирота Елена
 
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
 
Disponibil în IBN: 30 iulie 2020


Rezumat

The given article is devoted to the study of the linguistic and stylistic features of Guzel Yakhina’s novel “Zuleikha opens her eyes” that organically combine realistic and romantic tendencies. The specifics of new forms of creative expression, connecting prosaic and poetic principles, is revealed. Linguistic units of all levels are analyzed. Emphasis is placed on the syntactic tier, the function of linguistic means in the disclosure of the ideological and artistic meaning of the novel is defined.

Cuvinte-cheie
style, language, linguistic units, ethnocultural rheme, ethnos, text