Hibrizi distanţi de viţă de vie (Vitis Vinifera L. X Muscadinia Rotundifolia Michx.) cu însuşiri organoleptice, biochimice şi uvologice de perspectivă
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
416 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
634.8.09 (17)
Viticultură. Viță de vie. Vii (624)
SM ISO690:2012
ALEXANDROV, Eugeniu, GĂINĂ, Boris. Hibrizi distanţi de viţă de vie (Vitis Vinifera L. X Muscadinia Rotundifolia Michx.) cu însuşiri organoleptice, biochimice şi uvologice de perspectivă. In: Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor, Ed. 5, 23-24 octombrie 2014, Chişinău. 2014, Ediția 5, pp. 227-231.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5, 2014
Conferința "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor"
5, Chişinău, Moldova, 23-24 octombrie 2014

Hibrizi distanţi de viţă de vie (Vitis Vinifera L. X Muscadinia Rotundifolia Michx.) cu însuşiri organoleptice, biochimice şi uvologice de perspectivă

CZU: 634.8.09

Pag. 227-231

Alexandrov Eugeniu1, Găină Boris2
 
1 Gradina Botanică (Institut) a AŞM,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
 
 
Disponibil în IBN: 28 iulie 2020


Rezumat

Analysis of the organoleptic features of distant hybrids vine Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia Michx.compared with grape varieties of typical current consumption mainly characterized byl arge berries (length, weight, diameter, etc.) revealed that in distanthy brids: DRX-M4 -502 and DRX-M4 -578 berries were of medium size of (20 mm.), DRX-M4 -571 and in DRX-M4 -640 berries were of the size of 21 mm, and in DRX-M4 -512, berries had 22 mm in length and nodirect producer of hybrids shades, that were specifically conditioned by the presence of methylan tranilat. Distant hybrids studied (8 distant hybrids), compared to classical principles and technological logics could be classified as follows: 5 hybrids distances were assigned to varieties of current consumption, and 2 hybrids distances had mixed properties. According to physical and biochemical indices the concentration of magnesium, phosphorus etc. was characteristic of European vine varieties.

Cuvinte-cheie
Berries, flavor, taste, resveratrol, pectin, sugars, pH, morphology.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-108224</cfResPublId>
<cfResPublDate>2014</cfResPublDate>
<cfVol>Ediția 5</cfVol>
<cfStartPage>227</cfStartPage>
<cfISBN></cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/108224</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Hibrizi distanţi de viţă de vie (Vitis Vinifera L. X Muscadinia Rotundifolia Michx.) cu &icirc;nsuşiri organoleptice, biochimice şi uvologice de perspectivă</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Berries; flavor; taste; resveratrol; pectin; sugars; pH; morphology.</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>Analysis of the organoleptic features of distant hybrids vine Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia Michx.compared with grape varieties of typical current consumption mainly characterized byl arge berries (length, weight, diameter, etc.) revealed that in distanthy brids: DRX-M4 -502 and DRX-M4 -578 berries were of medium size of (20 mm.), DRX-M4 -571 and in DRX-M4 -640 berries were of the size of 21 mm, and in DRX-M4 -512, berries had 22 mm in length and nodirect producer of hybrids shades, that were specifically conditioned by the presence of methylan tranilat. Distant hybrids studied (8 distant hybrids), compared to classical principles and technological logics could be classified as follows: 5 hybrids distances were assigned to varieties of current consumption, and 2 hybrids distances had mixed properties. According to physical and biochemical indices the concentration of magnesium, phosphorus etc. was characteristic of European vine varieties.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2014T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2014T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-1137</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2014T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-1521</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2014T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-1137</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-1137-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2014T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Aлександров</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Евгений</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-1521</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-1521-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2014T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Гэинэ</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Борис</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>