Asigurarea supremației constituției. 25 de ani de la fondarea curții constituționale a Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
417 7
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-27 16:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.565.2(478) (15)
Puterea statului. Sistemul și funcția organelor de guvernământ (339)
SM ISO690:2012
PUŞCAŞ, Victor. Asigurarea supremației constituției. 25 de ani de la fondarea curții constituționale a Republicii Moldova. In: Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova. 2020, nr. VI, pp. 30-45. ISSN 2435-1114.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Numărul VI / 2020 / ISSN 2435-1114

Asigurarea supremației constituției. 25 de ani de la fondarea curții constituționale a Republicii Moldova

Ensuring the supreme of the constitution. 25 years since the establishment of the constitutional court of the Republic of Moldova

CZU: 342.565.2(478)

Pag. 30-45

Puşcaş Victor
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 26 iulie 2020


Rezumat

Controlul de constituționalitate a legilor a fost introdus cu scopul de a asigura supremația Constituției și de a menține ramurile puterii (legislativă, executivă și judecătorească) în câmpul constituțional. În lucrare, autorii cercetează activitatea Curții Constituționale pe parcursul a 25 de ani și ajung la anumite concluzii și recomandări care vin să contribuie la realizarea de către Curte a funcțiilor sale de garantare a supremației Constituției, la realizarea principiului separației puterilor în stat, la asigurarea responsabilității statului față de cetățean și a cetățeanului față de stat.

The control of the constitutionality of the laws was introduced in order to ensure the supremacy of the Constitution and to maintain the branches of power (legislative, executive and judicial) in the constitutional field. In the paper, the authors research the activity of the Constitutional Court over 25 years and reach certain conclusions and recommendations that contribute to the realization by the Court of its functions of guaranteeing the supremacy of the Constitution, the realization of the principle of separation of powers, ensuring accountability the state towards the citizen and the citizen towards the state.

Cuvinte-cheie
justiţie, supremația Constituției, Curtea Constituțională,

justice, the supremacy of the Constitution, the Constitutional Court