Conceptul de insurgenţă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
367 9
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-02 11:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.3 (59)
Drept de război. Relații de drept internațional în timp de război (57)
SM ISO690:2012
FRUNZE, Ion. Conceptul de insurgenţă. In: Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova. 2020, nr. VI, pp. 20-26. ISSN 2435-1114.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Numărul VI / 2020 / ISSN 2435-1114

Conceptul de insurgenţă

The concept of insurgence

CZU: 341.3

Pag. 20-26

Frunze Ion
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 26 iulie 2020


Rezumat

În acest articol, vom evidenția conceptul și modalitățile de insurgență și în special imprevizibilității acțiunilor ei. Cel dintâi care a definit insurgența modernă ca „o luptă în primul rând politică” și care a utilizat-o cu succes atât împotriva trupelor japoneze de ocupație, cât și după cel deal Doilea Război Mondial, în lupta împotriva guvernului naționalist condus de Chiang Kai-Shek, până în 1949, când a fost proclamată Republica Populară Chineză, a fost liderul comunist chinez Mao Zedong. Inevitabil, legat de conceptul de insurgență este și conceptul de contrainsurgența, care este o luptă politică și încorporează o gamă largă de activități ale guvernului națiunii gazdă, al cărei scop este atragerea, sprijinirea și protejarea populației. Aceasta cuprinde atât un efort civil, cât și un efort militar, proiectat simultan pe înfrângerea oponenților, dar și pe abordarea cauzelor sale.

In this article, we will highlight the concept and modalities of insurgency and unpredictability of its actions. The first to define modern insurgency as a primarily political struggle and used it successfully against both Japanese occupation troops and after World War II, in the fight against the nationalist government led by Chiang Kai-Shek, until 1949, when the People's Republic of China was proclaimed, was the Chinese Communist leader Mao Zedong. In addition, we will also discuss counterinsurgency, which is a political struggle and incorporates a wide range of activities of the host nation's government, whose purpose is to attract, support and protect the population. This includes both a civilian effort and a military effort, designed simultaneously to defeat opponents, but also to address their causes.

Cuvinte-cheie
insurgență, conflict, dreptul internaţional tradiţional,

insurgency, conflict, traditional international law