Metodologia de investigare folosită în criminalistică
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
489 91
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-17 14:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
543 (238)
Chimie analitică (145)
SM ISO690:2012
BURUIANOVA, Alla; CODREANU, Sergiu. Metodologia de investigare folosită în criminalistică. In: Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăconsacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie. Volumul II, 21-22 martie 2020, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2020, pp. 68-72. ISBN 978-9975-76-308-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Volumul II, 2020
Conferința "Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă"
Chişinău, Moldova, 21-22 martie 2020

Metodologia de investigare folosită în criminalistică


CZU: 543
Pag. 68-72

Buruianova Alla1, Codreanu Sergiu2
 
1 Centrul Tehnico-criminalistic și Expertize Judiciare al IGP al MAI,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 20 iulie 2020


Rezumat

În lucrare sunt enumerate şi descrise principalele metode chimice şi fizico-chimice utilizate în domeniul criminalisticii. În baza analizei şi sintezei, sunt dezvăluite metodele moderne de relevare a urmelor papilare cu ajutorul ştiinţei chimiei şi metodelor fizico-chimice de cercetare a substanţelor stupefiante (narcotice). Aceste metode pot fi utilizate în activitatea specialiştilor pentru stabilirea adevărului, precum şi a posibilităţii de a supune răspunderii persoanele care au săvârşit fapte ilegale.

The paper lists and describes the main chemical and physico-chemical methods used in the field of forensics. Based on the analysis and synthesis, the modern methods of revealing the papillary traces are revealed using the science of chemistry and the physico-chemical methods of investigating narcotic (narcotic) substances. These methods can be used in the activity of specialists to establish the truth, as well as the possibility to subject to the persons who have committed illegal acts.