Trăsăturile de personalitate ale femeilor supuse violenței domestice.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
236 30
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-15 13:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.923-055.2 (2)
Psihologie (1700)
SM ISO690:2012
LOSÎI, Elena; MERLUȘCĂ-CRĂȘMARU, Ana Maria. Trăsăturile de personalitate ale femeilor supuse violenței domestice.. In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2020, nr. 1-2(36), pp. 58-65. ISSN 1857-2502.
10.5281/zenodo.3941613
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1-2(36) / 2020 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Trăsăturile de personalitate ale femeilor supuse violenței domestice.

Personality traits of women subjected to domestic violence.


CZU: 159.923-055.2
DOI: 10.5281/zenodo.3941613
Pag. 58-65

Losîi Elena1, Merlușcă-Crășmaru Ana Maria12
 
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 GTL Medical Clinic, Bacău
 
Disponibil în IBN: 16 iulie 2020


Rezumat

Articolul dat abordează o problemă extrem de actuală pentru societatea contemporană: violența domestică. Cel mai frecvent victimele agresiunii domestice se consideră că sunt femeile. Scopul cercetării este să studiem problema violenței domestice asupra femeii și anume, să găsim răspunsul la întrebarea, dacă profilul de personalitate al femeilor provenite din medii agresive se deosebește de profilul femeilor care provin și trăiesc în medii non - agresive. În experimentul de constatare au participat 182 de femei, cu vârsta cuprinsă între 22 și 32 de ani, din județele Bacău, Iași, Neamț și Vaslui, România.

The article describes an important issue for modern society: domestic violence. The victims of domestic aggression are most often considered to be women. The purpose of the research is to study the problem of domestic violence against women and to find the answer to the question; if the personality profile of the women from aggressive backgrounds differs from the personality profile of women from non-aggressive backgrounds. In the finding experiment were included 182 women aged between 22 and 32 from Băcău, Iași, Neamț, Vaslui counties, România.

Cuvinte-cheie
agresiune, violență, violenţă domestică, anxietate, stres, depresie,

aggressiveness, violence, domestic violence, anxiety, stress, depression